Tervetuloa tekemään kanssamme Keravasta entistä parempi!

Päätökset tulevaisuuden hyvinvoinnista tehdään kunnissa.

Keravan Vasemmiston tavoitteena ovat

Suomen parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

 • Jokaisella keravalaisella lapsella on jatkossakin tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen pienessä ryhmässä.
 • Jatketaan peruskoulun luokkakokojen pienentämistä.
 • 1.-4.-luokkalaisille oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan.
 • Varmistetaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle jatkokoulutuspaikka.
 • Maksuttomat oppimateriaalit lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
 • Oppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit riittävät vastaamaan tuen tarpeeseen.

Lue lisää kouluista ja varhaiskasvatuksesta

Kohtuuhintaista asumista puhtaassa ympäristössä  

 • Asumisen hinta kuriin tekemällä hyvää kaavoitus- ja asuntopolitiikkaa.
 • Rakennetaan lisää edullisia ja laadukkaita kunnallisia vuokra-asuntoja.
 • Sisäilmaongelmat on ratkottava ja käyttäjien ääntä on kuultava rakennushankkeita suunniteltaessa.
 • Kerava energiaviisaaksi – enemmän aurinkoa, tuulta ja maalämpöä.
 • Edullisempi ja kattavampi joukkoliikenne varmistettava kaupungin tuella.
 • Kehitetään pyörätieverkostoa ja rakennetaan Keravan asemalle vartioitu pyöräparkki.
 • Puhdas ilma ja kaupunkiluonto otettava huomioon asunto- ja liikenneratkaisuissa. Ulkoilualueita kuten Pihkaniittyä ei rakenneta.

Lue lisää asumisesta ja ympäristöstä

Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaista lähellä ja helposti saatavilla

 • Keravan terveyskeskus säilytetään julkisena palveluna. Ei pakkoyhtiöittämiselle ja yksityistämiselle.
  Terveyskeskusmaksut poistetaan.
 • Ennaltaehkäisevää lastensuojelu- ja perhetyötä tehdään kunnon resursseilla.
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluja saatava ajoissa ja ponnistuksitta.
 • Turvallista ja arvokasta vanhuutta tuetaan riittävällä hoitajamitoituksella ja kuntouttavilla palveluilla.
 • Maksuton ehkäisy alle 25 vuotiaille.
 • Maahanmuuttajien kotouttaminen hoidetaan hyvin.

Lue lisää sosiaali- ja terveyspalveluista

Elävä ja viihtyisä Kerava

 • Pidetään Keravan kirjasto maan parhaana, tarjotaan kulttuuripalvelut lähellä asukkaita.
 • Liikuntapaikkoja ja mahdollisuuksia toteutettava kaiken ikäisille yhdessä kaupunginosien asukkaiden kanssa. Alle 18-vuotiaille maksuttomat liikuntavuorot.
 • Taataan nuorisotyön resurssit ja otetaan nuoret kehittämään nuorisotiloja.
 • Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu nuorisopalveluissa.
 • Rakennetaan skeittiparkki ja sen yhteyteen graffitiseinä.
 • Keinukalliota kehitettävä  kaikkien yhteisenä ulkoilualueena. Ei ampumahiihtostadionia.

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot  

 • Kaavoitus- ja liikennepolitiikka tukee kaupungin elinvoimaa.
 • Keravan kaupungista hyvä työnantaja – reilut työolot ja palkat.
 • Pitkäaikaistyöttömiä tuetaan ja työllistetään työehtosopimuksen mukaisin ehdoin.
 • Kuntouttavaan työtoimintaan ei laiteta työkykyisiä ihmisiä
 • Itsensätyöllistäjille ja pienyrittäjille työtiloja sekä neuvontaa.

Lue lisää työllisyydestä ja työehdoista

Avoin Kerava: kabinettipolitiikan aika on ohi

 • Kaupungin päätöksentekoprosessin pitää olla avointa
 • Lopetetaan alibudjetointi, joka jättää liian pienet rahat palveluiden järjestämiseen.
 • Lapsivaikutusten arviointi ja muu tutkittu tieto kunnolla käyttöön.
 • Valtuuston kokoukset suorana verkkoon
 • Kaupungin tulee taata kaikille kuntalaisille tasa-arvoiset vaikuttamismahdollisuudet
 • Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisättävä muun muassa avoimilla kuntakyselyillä ja kyläilloilla.