Aloite nuorisotyön kehittämisestä Keravalla

Keravalaiset nuoret tarvitsevat meitä nyt: väkivaltainen käytös, pahoinvointi, lisääntyneet mielenterveys- ja päihdeongelmat ja jopa jengiytyminen ovat asioita, joita kukaan ei halua tapahtuvan.

Siksi valtuutettumme, kansanedustaja Pia Lohikoski, jätti tänään Keravan valtuustossa aloitteen nuorisotyön kehittämisen puolesta. Lue koko aloite alta ja kerro, mitä mieltä olet! 👇

Jatka lukemista ”Aloite nuorisotyön kehittämisestä Keravalla”

Valtuustoaloite: Hyte-työn resurssit ja osaaminen turvattava Keravan kaupungilla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä tulee tehdä yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kesken.

Hyte-työtä siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta kaupungin hoidettavaksi, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa virallisesti vuoden 2023 alussa.

Jatka lukemista ”Valtuustoaloite: Hyte-työn resurssit ja osaaminen turvattava Keravan kaupungilla”

Aloite: tekonurmi Sompion kentälle

Valtuutettu Juhani Lohikoski jätti aloitteen liikuntaolosuhteiden parantamisesta Sompiolla Keravalla.
”Päätimme kaupunkimme valtuustossa Keravan liikuntasuunnitelmasta. Sen keskeinen sanoma on lisätä keravalaisten liikettä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää madaltaa liikkumisen esteitä, houkutella liikkumaan ja luoda edellytyksiä, kirjasimme suunnitelmaan.

Kaupunkimme liikuntaolosuhteet ovat monella osalla kehittyneet viime vuosina ja vahvistuvat entisestään, kun monitoimihalli rakentuu Keinukallioon. Tästä huolimatta Keravalla on vielä suuriakin urheilukenttiä, jotka ovat olleet varsin vähällä käytöllä niiden olosuhteiden vuoksi. Sompion puiston iso kenttä on tällainen. Se oli aikoinaan aktiivisessa jalkapallokäytössä, mutta kun harjoitukset ja pelit siirtyivät tekonurmille, kenttä hiljeni.

Viime kuukausina pesäpalloilijat ovat löytäneet kentän, kun kaikki eivät mahdu harjoittelemaan Koivikon kentälle, ja tänä syksynä myös joitain pesäpallopelejä on pelattu Sompiossa. Aktiivisuuden myötä Sompion kentän kehittäminen on noussut esiin. Olosuhteita parantaisi merkittävästi tekonurmen rakentaminen. Se toimisi niin pesä- kuin jalkapalloilijoillekin lisäten merkittävästi kentän käyttöä ja liikuttaisi yhä useampaa keravalaista.

Me valtuutetut esitämme, että kaupunki parantaa Sompion kentän olosuhteita selvittäen tekonurmen hankkimista hiekkakentälle.

Keravalla 29.8.2022

Juhani Lohikoski ja muut aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut. ”

Kerava tutuksi katutaiteella kaupungin juhlavuonna

Vuonna 2016 valtuuston enemmistö kannatti katutaiteiden ja graffitien lisäämistä ajavaa valtuustoaloitetta. Tämän johdosta Keravalle palkattiin työntekijä kahdeksi vuodeksi, joka koordinoi ja järjesti monenlaista graffiteihin ja katutaiteeseen liittyvää. Tuon ajanjakson hedelmistä voimme nauttia vieläkin. Tämän projektin ansiosta Keravalle tuli runsaasti uutta katutaidetta ja muraaleja esimerkiksi Lidlin alikulkutunneleihin ja Sampolan palvelukeskuksen lähettyville. Sinkassa järjestettiin suosittu katutaidetta käsittelevä näyttely ja talo sai nykyisen värikkään ulkoasunsa. Graffitiseiniä ja kontteja ilmestyi ilahduttamaan kaupunkilaisia vaihtuvilla teoksillaan.

Menestyksekkäälle hankkeelle olisi hyvä saada jatkokausi Keravan 100 vuotisjuhlia ja asuntomessuja silmällä pitäen. Kaupunkimme on kaunis ja asuntomessut sekä juhlavuosi tarjoavat oivan tilaisuuden saada ihmisiä tutustumaan kaupunkiimme. Juhlavuotta voisi juhlia taiteella ja messuvieraita voisi yrittää houkutella kiertämään kaunista vihreää kaupunkiamme katutaidekohteita bongailemalla. Teoksia on jo kaupunkikuvassa ja niitä voisi juhlan kunniaksi teettää lisää. Katutaidetta on jo nyt suunniteltu esimerkiksi Ahjon aluekehityskuvassa alikulkutunneleihin. Projektin myötä varikon voisi naamioida messuvieraiden silmistä kauniilla katutaiteella ja suunnitella kaupunkilaisille suunnattua projektia, joka helpottaisi bussipysäkkien, muuntajien ja sähkökeskusten ottamista kaupunkilaisten taiteellisen ilmaisun näyttämöiksi.

Graffitiharrastajien seinät ja kontit ovat ilahduttaneet kaupunkilaisia useamman vuoden ja niiden kehittämistä tulisi miettiä. Projektin toteuttamisen mahdollistamiseksi olisi hyvä selvittää erilaisia hankerahoitusmahdollisuuksia. Me allekirjoittaneet ehdotamme, että lähdetään selvittämään mahdollisuuksia graffiti- ja katutaidehankkeelle Keravan 100 vuotisjuhlia ja asuntomessuja silmällä pitäen.

Keravan kaupunginvaltuustossa 13.12.2021

Tuukka Kallas, Vasemmistoliitto ja muut allekirjoittaneet

Kuva: Tuukka Kallas

Talousarvioaloite kodinhoitajien / hoiva-avustajien lisäämisestä kotipalvelun tukipalveluihin

Myös pienituloiset ikäihmiset tarvitsevat siivous- ja asiointiapua kotiin – vaikka heillä ei olisi varaa ostopalveluihin!

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jättää tänään 20.9.2021 kaupunginvaltuuston kokouksessa talousarvioaloitteen kodinhoitajien/hoiva-avustajien lisäämisestä kotipalvelun tukipalveluihin.

Jatka lukemista ”Talousarvioaloite kodinhoitajien / hoiva-avustajien lisäämisestä kotipalvelun tukipalveluihin”

Aloite yleisten puistovessojen saamisesta puistoihin

Keravalla on useita puistoja, jotka ovat kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä kesäisin. Tällaisia ovat esimerkiksi Salavapuisto Saviolla, Sompionpuisto Sompiossa ja Aurinkomäki kaupungin keskustassa.

Salavapuistoa on kehitetty paljon viime vuosina. Sinne on tullut monenlaista aktiviteettia kaiken ikäisille ja puistossa järjestetään myös kaupunginosan kyläjuhlat. Sompionpuistossa voi ottaa aurinkoa, pelailla futista, harrastaa joogaa tai olla piknikillä. Puistoon on tulossa skeittiparkki lähivuosina. Samoin viherkaavassa sille on määritelty aluepuistostatus, jolla puiston toiminnallisuus tulee vahvistumaan. Aurinkomäki taasen on kaikkien suurten kaupunkitapahtumien keskipiste, aktiivisesti lapsiperheiden käytössä ja kaupunkilaisten piknikpaikka.


Mainitut puistot ovat keravalaisten arvostamia kesänvietto-, rentoutumis- ja harrastamispaikkoja. Puistojen kasvava suosio vaatii niiden kehittämistä. Puistot kaipaavat yleisiä vessoja. Ne mahdollistavat pidemmän oleilun ystävien kanssa ja vaikuttavat alueen yleiseen siisteyteen myönteisesti. Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa mainittuihin puistoihin yleiset vessat.


Juhani Lohikoski

Keravalla 15.06.2021

Aloite: Yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosasssa

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosassa viereisen MU-2 alueen mukaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on retkeilyyn ja ulkoiluun liittyviä virkistysarvoja. Esitämme myös rakennuskiellon (MRL 38 §) ja toimenpidekiellon (138 §) asettamista muutostyön ajaksi.

Jatka lukemista ”Aloite: Yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosasssa”

Valtuustoaloite: Vanhusasiamiehen toimi Keravalle

Vasemmistoliiton Maila Hölttä ja SDP:n Marja-Liisa Nykänen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen vanhusasiamiehen toimen perustamisesta. Vanhusasiamies täydentäisi vanhusneuvoston toimintaa valvomalla vanhustenhoidon saatavuutta ja laatua, tuomalla ongelmat esille ja raportoimalla niistä. Näin turvattaisiin ikäihmisten oikeuksien, palveluiden sekä yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Aloitteen allekirjoitti yli 30 valuutettua 51:stä.

Jatka lukemista ”Valtuustoaloite: Vanhusasiamiehen toimi Keravalle”

Valtuustoaloite: Kevytliikenneväylä Kaskelantielle

Vasemmiston kaupunginvaltuutettu Juhani Lohikoski jätti valtuuston kokouksessa 5.2. 2018 aloitteen kevytliikenneväylän rakentamisesta Kaskelantielle. Aloitteella halutaan tukea asukasyhdistyksen esitystä. Kaskelantietä on jo pitkään pidetty turvattomana, ja alueen asukasyhdistys on toivonut, että kaupunki rakentaisi noin 1,5 kilometriä pitkän kevytväylän Laineentien pohjoisesta liittymästä Päivöläntielle, jossa se yhdistyisi kaupungin kevyen liikenteen verkostoon. Aloitteen allekirjoitti 26 valtuutettua.

Jatka lukemista ”Valtuustoaloite: Kevytliikenneväylä Kaskelantielle”