Budjetti hyvinvointialueelle. Vasemmisto pääosin tyytyväinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäiset talousarvioneuvottelut on saatu päätökseen. Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä on pääosin tyytyväinen saavutettuihin neuvottelutuloksiin.

” Sote-uudistus tehtiin, koska nähtiin tärkeäksi turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille, parantaa palvelujen saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin”, totesi Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Pia Lohikoski pitämässään puheessaan aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022.

Vasemmistoliiton mielestä on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että heti vuodenvaihteesta lähtien hyvinvointialueen asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut sujuvasti tutuista lähipalvelupisteistä, ja että jokaisen työntekijämme työt sujuvat ja palkat maksetaan ajallaan.

Erityisen hienona aluevaltuustoryhmä pitää, että talousarvion yhteydessä päätettiin, että:

✅️ Neuvolapalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan

️️✅️ Lasten ja nuorten mielenterveyttä tuetaan nopeuttamalla pääsyä mielenterveyttä tukevien ja hoitavien palvelujen piiriin

✅️ Seniorineuvolatoiminnan kehittäminen malleja selvitetään ja Vantaan nykyinen seniorineuvonta ulotetaan koko hyvinvointialueelle

✅️ Varmistetaan, että niin omia kuin ostopalveluita valvotaan riittävästi. Erityistä huomiota kiinnitetään lastensuojelun ja vanhus- sekä vammaispalveluiden valvontaan

✅️ Järjestö- ja toiminta-avustuksiin käytettävää määrärahaa korotetaan

✅️ Sosiaalista luototusta jatketaan ilman katkoksia.

✅️ Jalkautuvan ja etsivän päihdetyön mallia selvitetään, samoin selvitetään huumeiden käyttöhuoneiden perustamista, jotta alueellamme voidaan vähentää huumekuolemia ja saada yhä enemmän ihmisiä palveluiden piiriin.

✅️ Kartoitetaan mahdollisuudet perustaa vammaisasioiden osaamiskeskus.

Lisäksi Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä on tyytyväinen siitä, että budjettineuvotteluissa hyväksyttiin neuvottelupöytäkirjaan kirjaus tasavertaisesta palvelutarjonnasta, joka kuuluu näin:

”Keravalaisten sotepalveluiden tarjonnasta huolehditaan samanarvoisesti vantaalaisten kanssa. Keravalla järjestetään jatkossakin suun terveydenhuoltoa, kiireellistä suun terveydenhuoltoa ja oikomishoitoa, tarkoituksenmukaisella tavalla järjestäen joko omana tuotantona tai ostopalveluina.”

”Tämä kirjaus on erittäin tärkeä hyvinvointialueemme pienemmän osapuolen, keravalaisen kannalta. On hienoa, että aluevaltuusto haluaa turvata keravalaisten lähipalvelut. Ja samalla tietenkin myös vantaalaisten lähipalvelut”, Lohikoski edelleen toteaa.

Aluevaltuustoryhmä Keravalla

Vasemmiston aluevaltuustoryhmä vieraili Keravalla. Paikalla olivat aluevaltuutetut Pia Lohikoski, Antero Eerola, Gashaw Bibani, Minttu Sillanpää sekä varavaltuutettu Heli Karhu.

Keskustelimme valmistautumisesta vuoden vaihteessa aloittaville hyvinvointialueille. Vasemmiston toimii sen puolesta että niin keravalaisten kuin vantaalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita parannetaan ja ne pysyvät lähipalveluina.

Esiin nousi myös se, että on tärkeää varmistaa oppilashuollon kiinteä yhteistyö koulujen kanssa jatkossakin. Vasemmisto ei kannata asiakasmaksujen korottamista ja vastustaa palveluiden yksityistämistä terveysbisnesjäteille, jotka takovat miljoona voittoja omistajilleen.

Vasemmiston luottamushenkilöt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä nimesi ehdokkaat luottamustehtäviin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

– Teimme valinnat hyvässä yhteisymmärryksessä. Valinnoissa otettiin huomioon alueellinen tasa-arvo, vaaleissa saadut äänet, asiantuntemus, vallan hajauttamisen periaate, tasa-arvon periaate, nuorten nostaminen ja monipuolisuus. Meillä on tarjota paikkoihin kokeneita ja osaavia toimijoita, kiittelee valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski.

Aluehallituksen jäseneksi esitetään Antero Eerolaa ja varajäseneksi Gashaw Bibani. Bibani toimii myös perheiden palvelut -jaoston varapuheenjohtajana.

Aluevaltuusto tekee valinnat ensimmäisessä kokouksessaan 8.3.

Jatka lukemista ”Vasemmiston luottamushenkilöt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella”

Pia Lohikoski aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi

Vasemmistoliiton Vantaan ja Keravan aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin tänään Pia Lohikoski Keravalta, varapuheenjohtajaksi Funda Demiri Vantaalta ja sihteeriksi Minttu Sillanpää Vantaalta.

Ryhmän neuvottelijoiksi valittiin Pia Lohikoski Keravalta, Jussi Saramo Vantaalta ja varaneuvottelijaksi Antero Eerola Vantaalta.

Jatka lukemista ”Pia Lohikoski aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi”

Kuusi aluevaltuutettua

Vasemmistoliitto sai aluevaaleissa sunnuntaina 23.1.2022 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 8,5 %:n kannatuksen, 7225 ääntä ja kuusi valtuutettua aluevaltuustoon. Vasemmistoliiton kannatus oli aluevaaleissa 1,3 prosenttiyksikköä isompi kuin kuntavaaleissa 2021 ja 2,2 prosenttiyksikköä isompi kuin eduskuntavaaleissa 2019.

Jatka lukemista ”Kuusi aluevaltuutettua”