Pia Lohikoski: sähköyhtiöiden mielivallan on loputtava

Sähköyhtiöiden mielivaltaisten sopimusehtojen ei voida antaa ajaa taloudellisessa ahdingossa olevia koteja entistä ahtaammalle.

👉 Olen tehnyt kirjallisen kysymyksen sähkön sopimusehtojen kohtuullistamisesta, mikä auttaisi erityisesti vakavissa maksuvaikeuksissa olevia kotitalouksia.

Koko Euroopan yllättänyt sota, siitä seurannut energiakriisi ja sähkön hinnan räjähdysmäinen kasvu ei ole näkynyt sopimusehtojen kohtuullistamisessa. Jos sähköyhtiöt eivät tartu toimeen, lainsäätäjien on vahvistettava kuluttajien asemaa.

Jos ei pysty maksamaan sähkölaskua, katkaisu- ja avausmaksut voivat olla useita satoja euroja. Sopimusehdoissa voi lisäksi olla panttimaksuja, jotka vastaavat kahden tai kolmen kuukauden sähkölaskun kokoa. Ne ovat nyt sähkön hinnan noustua myös useita satoja euroja.

Kasaantuneet velat menevät helposti perintään.

👉 Vaadin kirjallisessa kysymyksessäni, että sähköyhtiöt olisi velvoitettava tarjoamaan mahdollisuus pidempiin korottomiin maksuaikoihin.

👉 Lisäksi jättilaskujen maksuaikaa on pystyttävä neuvottelemaan. Tällainen neuvottelupakkopykälä voitaisiin lisätä kuluttajasuojalakiin.

👉 Mielestäni Suomessa voimassa oleva sähkön talvikatkaisukielto tulisi ulottaa vuoden 2023 loppuun saakka.

Ihmisten talous voi olla talven jäljiltä sekaisin pitkään. Jaloilleen pääsemisessä ei varmasti auta, jos rästissä olevien kohtuuttomien katkaisumaksujen vuoksi sähköt katkaistaan toukokuussa kokonaan. Tämä on estettävä nyt tulevana vuonna.

Vanhuspalveluista suurempi osa tuotettava kunnallisina

Keravan Vasemmistoliitto piti kevätkokouksen 11.3. Puolueosaston mielestä vanhuspalveluiden kuntoon laittaminen on niin tärkeä asia, että sen valvontaan on budjetoitava Keravallakin lisää resursseja. Viime aikaisten eri puolilta Suomea tulleiden huolestuttavien uutisten perusteella tiedetään, että yksityisten voittoa tavoittelevien vanhuspalvelulaitosten omavalvonta ei toimi. Lisäksi hoivaa tarvitsevien vanhusten määrä kasvaa nopeasti, joten Keravalle tarvitaan uusi, kaupungin omistama palvelutalo.

Jatka lukemista ”Vanhuspalveluista suurempi osa tuotettava kunnallisina”

Vasemmiston valinta: turvataan terveys

Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaista lähellä ja helposti saatavilla

  • Keravan terveyskeskus säilytetään julkisena palveluna. Ei pakkoyhtiöittämiselle ja yksityistämiselle.
  • Terveyskeskusmaksut poistetaan.
  • Ennaltaehkäisevää lastensuojelu- ja perhetyötä tehdään kunnon resursseilla.
  • Mielenterveys- ja päihdepalveluja saatava ajoissa ja ponnistuksitta.
  • Turvallista ja arvokasta vanhuutta tuetaan riittävällä hoitajamitoituksella ja kuntouttavilla palveluilla.
  • Maksuton ehkäisy alle 25 vuotiaille.
  • Maahanmuuttajien kotouttaminen hoidetaan hyvin.

Katso kaikki Keravan Vasemmiston vaaliteemat!

Miila Halonen: Tyttöä saa kutsua tytöksi ja poikaa pojaksi.

Suomessa on voimassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait. Niiden mukaan niin kouluissa, työpaikoilla kuin palveluissa ihmistä ei tule syrjiä mm. seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Tämä tarkoittaa, että kaikkien meidän tulee opetella uudenlainen tapa kohdata toinen ihminen.

kirjoittaa Keravan Vasemmiston kunnallisvaaliehdokas Miila Halonen 31.1.2017.

Lue lisää Miilan kotisivuilta

Vasemmistoliitto toimii lasten oikeuksien puolesta

Vasemmistoliitto toimii lasten oikeuksien puolesta Keravalla ja koko Suomessa.

Yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen

Vasemmiston mielestä kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Tärkeää on myös, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvateta.

Keravan Vasemmistoliitto näkee, että kunnallisten päiväkotien verkon on oltava riittävä ja kattava koko Keravan alueella.

Jatka lukemista ”Vasemmistoliitto toimii lasten oikeuksien puolesta”

Vasemmisto: yhtiöittäminen vaarantaa terveyspalvelut

Keravan Vasemmistoliitto vastustaa terveyspalveluiden yhtiöittämistä. Vasemmisto keskusteli lokakuun lopulla pitämässään syyskokouksessa Sipilän hallituksen ajamasta SOTE-uudistuksen yksityistämisautomaatista ja on erittäin huolissaan Keravan terveyskeskuksen tulevaisuudesta.

– Keravalaisten terveyspalvelut turvataan parhaiten tuottamalla laadukasta julkista palvelua, kun taas pakkoyhtiöittäminen palvelisi ensisijaisesti vain nopeita voittoja ihmisten terveyden kustannuksella hakevia pääomasijoittajia, linjasi Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski.

Jatka lukemista ”Vasemmisto: yhtiöittäminen vaarantaa terveyspalvelut”

Kuntakapinaan päivähoidon puolesta

Vasemmistoliitto käynnisti Älä varasta lapsilta -kampanjan. Tavoitteena on puolustaa tasa-arvoista päivähoito-oikeutta ja vastustaa ryhmäkokojen suurentamista

Sipilän hallitus aikoo romuttaa lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Se vaarantaa lapsen oikeuden omaan, pysyvään ryhmään ja kaverisuhteisiin. Ryhmässä toimimisen taitoja voi opettaa ennen kouluun menoa tehokkaasti vain varhaiskasvatuksen piirissä, ikätoverien kanssa.

Työttömien tai vanhempainvapaalla olevien lapsilla ei hallituksen esityksen mukaan olisi jatkossa mahdollisuutta samanlaiseen päivähoito-oikeuteen eikä oikeutta esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Jatka lukemista ”Kuntakapinaan päivähoidon puolesta”

Lapsiperheiden hyvinvointi budjettineuvottelujen kärkeen

Keravan Vasemmistoliitto haluaa pienemmät ryhmäkoot ja säilyttää tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden päiväkodeissa.Keravan Vasemmistoliitto haluaa nostaa lapsiperheiden hyvinvoinnin Keravan budjettineuvotteluiden kärkeen. Se tarkoittaa päiväkotien osalta tavoitteeksi pienempiä ryhmäkokoja ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen turvaamista kaikille lapsille.

Koulujen osalta se tarkoittaa luokkakokojen pienentämisen jatkamista. Ehdotamme lisäksi leikkipuistoihin maksutonta kesäruokailua lapsille, Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski kertoo. Jatka lukemista ”Lapsiperheiden hyvinvointi budjettineuvottelujen kärkeen”

Keravan Vasemmisto ottaisi Pysäkin kaupungin toiminnaksi

Kuva: Keski-Uudenmaan Nuortenpysakki.fi
Kuva: Keski-Uudenmaan Nuortenpysakki.fi

Keravan Vasemmistoliiton 5.11. pidetty syyskokous kannattaa ajatusta, että Keravan nuorten päihdepysäkin arvokkaan työn jatkuminen turvataan ottamalla jatkossa Pysäkki kaupungin omaksi toiminnaksi ja sen työntekijät siirtyisivät kaupungin työntekijöisi. Näin vältyttäisiin jatkossa turhilta pakkokilpailutuksilta ja taattaisiin Pysäkin hienon toiminnan pysyvyys. Jatka lukemista ”Keravan Vasemmisto ottaisi Pysäkin kaupungin toiminnaksi”

Lohikoski: ”Asumistukia leikataan ja vuokra-asukkaat pätkäasumisen muuttokaruselliin”

Pia LohikoskiVaalien alla puhuttiin paljon asumisen kalleudesta. Sipilän hallitus haluaa tehdä siitä kalliimpaa leikkaamalla asumistukia ja hankaloittamalla vuokra-asukkaiden vuokrasuhdessa uusilla määräyksillä. Byrokratian vastaisena esiintyvä hallitus on jälleen kerran luomassa taas uusia kontorollimuotoja pienituloisille.

Lue Pia Lohikosken analyysi hallitusohjelman asuntopolitiikan osuudesta.

Andersson: Sipilän säästöt tuhoisia kansantaloudelle

Tuore kansanedustaja Li AnderssonLi Andersson arvostelee Juha Sipilän miljaridisopeutuksia pitää hallitustunnustelija Sipilän ehdotuksia 10 miljardin euron sopeutuksista vaalikauden aikana vastuuttomina.

– Suomen kansantalous kärsii ennen kaikkea investointi- ja kysyntälamasta. Näin rajut menoleikkaukset tilanteessa, jossa Suomen kasvunäkymät ovat EU-komission mukaan EU-alueen heikoimmat, pahentaisivat lamaa entuudestaan, lisäisivät työttömyyttä ja veisivät Suomen kohti syvää velkaantumista, sanoo Li Andersson.

– Viime kauden yli kuuden miljardin leikkauksista huolimatta valtion velkaantuminen jatkaa kasvuaan, ja työttömiä työnhakijoita on jo lähes 350 000. Ylimitoitetut leikkaukset heikentävät kotimaista ostovoimaa ja iskevät kotimarkkinoilla toimiviin yrittäjiin, Andersson jatkaa.

Vasemmistoliitto on toistuvasti painottanut leikkauspolitiikan haitallisuutta kansantaloudelle. Työttömyyden kasvun taustalla on kysynnän hiipuminen niin viennin osalta kuin kotimarkkinoilla sekä vientiteollisuuden rakennemuutos.

– Työllisyyden ja talouskasvun aikaansaamiseksi on keskeistä lisätä julkisten investointien määrä, parantaa kotimaista ostovoimaa, helpottaa itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien asemaa sekä panostaa tutkimus- ja tuotekehitystyöhön sekä uudistaa verotusta tuloeroja kaventavammaksi, sanoo Andersson.

Lue koko tiedote.

MIELENTERVEYSPALVELUIDEN PARANTAMINEN HALLITUSOHJELMAAN

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii, että sote-ratkaisussa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa mielenterveys- ja päihdepalvelut nostetaan pöydälle. Sote-uudistuksessa on keskitytty pitkälti somaattisten sairauksien hoitoketjuihin ja pelkona on mielenterveys- ja päihdepalveluiden unohtaminen. Keskeistä on oikea-aikainen ja matalan kynnyksen hoitoon pääsyn varmistaminen ja hoidon intensiteetistä huolehtiminen. Mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoitus on varmistettava.

Vuonna 2013 noin 50 prosenttia suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutui mielenterveyden häiriöistä. Suurin mielenterveysongelma on masennus. Jokaisena päivänä 12 ihmistä jää eläkkeelle masennuksen takia ja puolet heistä on alle 30-vuotiaita nuoria. Nuorten tekemien itsemurhien määrä on maassamme maailman korkeimmalla tasolla. Mielenterveyspalveluissa on huomioitava eri väestöryhmien, kuten eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien erityistarpeet. Mielenterveystyöstä säästäminen on väärin. Sillä ei tasapainoteta julkista taloutta.

Lisäpanostus mielenterveystyöhön maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Euroopan komissio on laskenut taloudellisen panostuksen ehkäisevään mielenterveystyöhön tuovan kuusinkertaisen hyödyn. Suomessa toimii lähes 250 mielenterveysyhdistystä, joiden merkitys mielenterveyskuntoutujan toipumisessa on merkittävä. Yhdistysten toiminta on julkisen sektorin toimintaa täydentävää. Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii, että tulevissa hallitusneuvotteluissa sitoudutaan järjestöjen kannalta keskeiseen rahapelimonopolin säilyttämiseen ja tärkeää työtä tekevien järjestöjen rahoituspohjan varmistamiseen.

Puoluevaltuusto muistuttaa mielenterveys- ja päihdeongelmien olevan yksi keskeisimmistä kansanterveyden ongelmista. Hoitoketjujen kuntoon saattaminen on yksi sote-ratkaisun keskeinen tavoite.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 7.3.2015

Lisätietoja:

Pia Lohikoski, puoluevaltuuston varapuheenjohtaja