Vuoden ensimmäinen valtuusto koolla

Keravan valtuusto kokoontui tänään vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

Isoja teemoja kokouksessa oli:

  • omavelkaisen takauksen myöntäminen Kerava-Sipoo Liikuntahallit oy:lle. Tärkeä hanke, joka parantaa kaupungissamme merkittävästi harrastusmahdollisuuksia on konkretisoitumassa, mutta valtuustoa askarrutti taloudelliset riskit, kun rakentamisen hinta nousee ja käyttäjätulot ovat epävarmat. Vasemmiston puheissa painotettiin avoimuutta asian käsittelyssä ja korostettiin ettei liikuntahalleihin satsaaminensaa olla pois kasvatuksen ja koulutuksen resursseista.
  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman kohdalla valtuutettu Pia Lohikoski jätti Keravan Vasemmiston toimenpidealoitteen ohjelmaan, johon kaikki muut poliittiset ryhmät yhtyivät.
Jatka lukemista ”Vuoden ensimmäinen valtuusto koolla”

Vasemmisto valtuustossa: Selvästi kestävämpi budjetti Keravalle

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Juhani Lohikoski näkee, että kaupungin ensi vuoden talousarvio on selvästi kestävämpi ja oikeudenmukaisempi kuin kuluvan vuoden. Samalla hän on tyytyväinen, että Vasemmiston esitykset kuntalaisten arjen parantamiseksi muun muassa vahvistamalla varhaiskasvatusta, nuorisotyötä sekä oppilashuoltoa huomioitiin talousarvioon.


”Saamme vahvistusta kasvatuksen ja opetuksen tukeen. Kouluvalmentajien jatko varmistettiin ja erityisopettajia palkataan lisään. Varhaiskasvatuksen puolella tulee lisää alueellisia sijaisia. Erittäin tärkeää oli myös se, että nyt lähdetään kaupunkitasolla rakentamaan nuoriso-ohjelmaa, jossa kartoitetaan tilatarpeet, työntekijäresurssit ja toimivan etsivän nuorisotyön mallit”, Lohikoski toteaa tyytyväisenä.

Alla Juhani Lohikosken ryhmäpuheenvuoro:

Alla pitämäni Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro illan valtuustossa.

Viime vuodet ovat olleet kaikkea muuta kuin helposti ennustettavia. Viime vuoden syksynä ajattelimme, että koronakriisi olisi helpottamassa, mutta kaikkea muuta. Tuli omikron ja tartuntakäyrät lähtivät jyrkkään nousuun.

Helmikuussa Venäjä aloitti barbaarisen sotansa Ukrainaa vastaan. Me toivomme, että sota saadaan päätettyä mahdollisimman nopeasti ja Venäjä pakotetaan vetäytymään Ukrainasta.

Sota muutti valtavasti maailmanpolitiikan tilannetta, vauhditti inflaatiota ja syvensi energiakriisiä. Kaikki tämä heijastuu epävarmuutena ennustaa tulevaisuutta ja luo huolta kaupunkilaisten parissa.

Tällaisina hetkinä on tärkeää, että tarjoamme tukea ja turvaa keravalaisille ja uusille keravalaisille, joita on tullut Ukrainastakin. Meidän tehtävämme on varmistaa, ettei korona- ja energiakriisi aiheuta kasvavaa eriarvoisuutta ja pystymme purkamaan koulutusvajetta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksynyt viime vuoden budjettiesitystä ja siihen liittynyttä sopeutuslistaa. Meidän mielestämme esitys ei ollut taloudellisesti kestävä ja se uhkasi kasvattaa eriarvoisuutta keskellä koronakriisiä.

Kuluneen vuoden aikana olemme nähneet, että arviomme oli oikea. Niin kasvatus- ja opetuslautakunta kuin sosiaali- ja terveyslautakunta ovat tehneet merkittäviä lisätalousarvioesityksiä.

Kummankin kohdalla kyse on ollut rahoituksen riittämättömyydestä lakisääteisen toiminnan järjestämiseen puhumattakaan, että olisimme pystyneet vastaamaan vahvemmin kriisin aikana syntyneeseen hoitovelkaan ja koulutusvajeeseen.

Kesäkuussa kaupunginhallitus päätti talousarvion raamit vuodelle 2023. Meidän mielestämme raamit olivat liian tiukat. Olimme tyytyväisiä, että kasvatus- ja opetuslautakunta esitti merkittävää lisäystä raamin päälle, jotta lakisääteinen toiminta pystytään järjestämään kestävällä tavalla. Syksyn aikana varmistui kaupungissa laajempi ymmärrys kasvatuksen ja opetuksen budjetin kasvattamisesta ja kaupunginjohtajan tekemässä talousarvioesityksessä mentiin merkittävästi eteenpäin. Se oli hyvä pohja talousneuvotteluille.

Keravan Vasemmistoliiton talousarviotavoitteissa oli vahvistaa kasvun ja oppimisen tukea.

Esitimme, että Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen omia kiertäviä sijaisia lisätään niin, että jokaiselle päiväkodille riittää sijaisia. Näin tarvitaan vähemmän selkeästi kalliimpia vuokrasijaisia. Omat sijaiset ovat lapsilla tutumpia turvallisia aikuisia, ja tämä on kaupungille taloudellisesti kestävämpää.

Haluamme vahvistaa nuorten hyvinvointia.

Esitimme, että kaupungissamme käynnistetään nuoriso-ohjelma, jossa mietitään toimivat tila- ja työntekijäratkaisut nuorisotyöhön. Ohjelmaa lähdetään rakentamaan ensi vuoden alussa ja tarvittaviin panostuksiin palataan sen jälkeen.

Vaikka suuri osa nuorista voi yhä paremmin, on pienellä osalla kasautuvaa ongelmallisuutta, joka on näkynyt muun muassa nuorisoväkivaltana. Kaupungissa tehdään jo paljon moniammatillista työtä ongelmien ratkaisemiseksi kouluissa, nuorisotoimessa ja lastensuojelussa. Lisäksi näemme tärkeäksi etsivän nuorisotyön vahvistamisen. Tässä yksi toimivaksi koettu malli on ollut Aseman lapsien Walkers -toiminta, joka tuo valmennetut vapaaehtoiset ja turvalliset aikuiset kaduille vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Tämä toimintatapa on hyvä kartoittaa myös Keravalla.

Sompiossa, Kurkelassa ja Keravanjoella kouluvalmentajat tekevät todella tärkeää työtä yläkouluissa kuunnellen ja kohdaten nuoria. He auttavat ryhmäyttämisessä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa ollen helposti lähestyttäviä aikuisia ja helpottaen myös opettajien työtaakkaa.

Halusimme varmistaa kouluvalmentajien jatkon syksyn 2023 osalta, kun hankerahoitus päättyy tähän kevääseen. Esitimme niin ikään, että heidän vaikuttavuuttaan lisättäisiin rekrytoimalla nykyisten lisäksi jokaiseen yläkouluun yhdet kouluvalmentajat enemmän. Uskomme, että tällä pystyttäisin tukemaan yhä vahvemmin nuoria ja vähentämään eriarvoisuutta. Ensimmäinen ehdotuksemme toteutuu ja toiseen palataan nuoriso-ohjelman jälkeen.

Pidimme myös tärkeänä, että erityisopettajien määrää. Olemme eri hankkeiden kautta palkanneet heitä suuren määrän, mutta koska hankkeiden jatko on aina epävarmaa, niin on aivan oikein lisätä omia erityisopettajia, kun erityisopetuksen tarve on ollut kasvussa

Täällä on jo useammassa puheenvuorossa mainittu merkittävä muutos palvelurakenteessamme, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät aluetasolle. Meille on kerrottu, että toimintojen pitäisi jatkua vähintään samalla tasolla. Vähempään emme voi tyytyä, koska uudistuksen tavoite on parantaa kansalaisten saamia palveluita. Tämän puolesta ovat sitoutuneet myös vasemmistoliittolaiset aluevaltuutetut toimimaan.

Näemme tärkeäksi, että Kerava on aktiivinen vaikuttaja hyvinvointialueen suuntaan kaikissa mahdollisissa verkostoissa ja teemme kunnalle jäävää hyvinvointi- ja terveystyötä riittävillä resursseilla.

Ensi vuoden talousarviomme on rakennettu selkeästi kestävämmälle pohjalle kuin vuosi sitten ja siksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa sen hyväksymistä.

Haluan nostaa kuitenkin vielä huomiona esiin sen, että Vasemmistoliitto näkee tärkeäksi, että kaupungin tulopuoleen palataan ensi syksynä. Nyt esityksen vuosien 2024 ja 2025 taloussuunnitelmiin kirjattu ratkaisu ei ole kestävä ja luo pohjaa strategian mukaiselle. Meidän on löydettävä vahvempi talouspohja, jotta voimme tarjota keravalaisille laadukkaat peruspalvelut.

Kiitos kaikille ryhmille yhteistyöstä neuvotteluissa ja samalla haluan toivottaa kaikille erinomaista joulun aikaa ja parempaa ensi vuotta.

Aloite nuorisotyön kehittämisestä Keravalla

Keravalaiset nuoret tarvitsevat meitä nyt: väkivaltainen käytös, pahoinvointi, lisääntyneet mielenterveys- ja päihdeongelmat ja jopa jengiytyminen ovat asioita, joita kukaan ei halua tapahtuvan.

Siksi valtuutettumme, kansanedustaja Pia Lohikoski, jätti tänään Keravan valtuustossa aloitteen nuorisotyön kehittämisen puolesta. Lue koko aloite alta ja kerro, mitä mieltä olet! 👇

Jatka lukemista ”Aloite nuorisotyön kehittämisestä Keravalla”

Valtuustoaloite: Hyte-työn resurssit ja osaaminen turvattava Keravan kaupungilla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä tulee tehdä yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kesken.

Hyte-työtä siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta kaupungin hoidettavaksi, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa virallisesti vuoden 2023 alussa.

Jatka lukemista ”Valtuustoaloite: Hyte-työn resurssit ja osaaminen turvattava Keravan kaupungilla”

Aloite: tekonurmi Sompion kentälle

Valtuutettu Juhani Lohikoski jätti aloitteen liikuntaolosuhteiden parantamisesta Sompiolla Keravalla.
”Päätimme kaupunkimme valtuustossa Keravan liikuntasuunnitelmasta. Sen keskeinen sanoma on lisätä keravalaisten liikettä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää madaltaa liikkumisen esteitä, houkutella liikkumaan ja luoda edellytyksiä, kirjasimme suunnitelmaan.

Kaupunkimme liikuntaolosuhteet ovat monella osalla kehittyneet viime vuosina ja vahvistuvat entisestään, kun monitoimihalli rakentuu Keinukallioon. Tästä huolimatta Keravalla on vielä suuriakin urheilukenttiä, jotka ovat olleet varsin vähällä käytöllä niiden olosuhteiden vuoksi. Sompion puiston iso kenttä on tällainen. Se oli aikoinaan aktiivisessa jalkapallokäytössä, mutta kun harjoitukset ja pelit siirtyivät tekonurmille, kenttä hiljeni.

Viime kuukausina pesäpalloilijat ovat löytäneet kentän, kun kaikki eivät mahdu harjoittelemaan Koivikon kentälle, ja tänä syksynä myös joitain pesäpallopelejä on pelattu Sompiossa. Aktiivisuuden myötä Sompion kentän kehittäminen on noussut esiin. Olosuhteita parantaisi merkittävästi tekonurmen rakentaminen. Se toimisi niin pesä- kuin jalkapalloilijoillekin lisäten merkittävästi kentän käyttöä ja liikuttaisi yhä useampaa keravalaista.

Me valtuutetut esitämme, että kaupunki parantaa Sompion kentän olosuhteita selvittäen tekonurmen hankkimista hiekkakentälle.

Keravalla 29.8.2022

Juhani Lohikoski ja muut aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut. ”

Valtuustoaloite: Vanhusasiamiehen toimi Keravalle

Vasemmistoliiton Maila Hölttä ja SDP:n Marja-Liisa Nykänen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen vanhusasiamiehen toimen perustamisesta. Vanhusasiamies täydentäisi vanhusneuvoston toimintaa valvomalla vanhustenhoidon saatavuutta ja laatua, tuomalla ongelmat esille ja raportoimalla niistä. Näin turvattaisiin ikäihmisten oikeuksien, palveluiden sekä yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Aloitteen allekirjoitti yli 30 valuutettua 51:stä.

Jatka lukemista ”Valtuustoaloite: Vanhusasiamiehen toimi Keravalle”

Kaikkien ääni kuuluviin Keravalla

Keravan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Juhani Lohikoski linjasi ryhmäpuheenvuorossaan 4.6.2018 Keravan tulevaisuutta.

Vahva taloudellinen tilanne antaa resurssit rakentaa Keravaa, joka osoittaa vetovoimaisuutensa laadukkaalla varhaiskasvatuksella, moderneilla kouluilla, joissa viihdytään ja opitaan tulevaisuuden taitoja sekä osaavalla neuvolalla ja toimivalla terveyshuollolla. Vasemmiston mielestä meidän tehtävämme on miettiä kaikkien keravalaisten elämää – myös niiden, jotka eivät saa ääntään niin helposti kuuluviin.
Jatka lukemista ”Kaikkien ääni kuuluviin Keravalla”

Maksuton sopparuokailu tulee kirjastolle – taustalla Pia Lohikosken valtuustoaloite

”Kerava jakaa ruokaa koulujen kesälomien aikana arkisin kello 12 kirjastolla… Keravan valtuusto päätti budjettineuvotteluissa myöntää sopparuokailuun 10 000 euroa. Yksi ateria maksaa noin 80 senttiä.” kirjoittaa sanomalehti Keski-Uusimaa sopparuokailusta 7.4.2018.

Kesällä 2017 sopparuokailua järjestivät ykstyishenkilöt paikallisten yhdistysten ja yritysten tuella. Vasemmistoliiton Pia Lohikoski on tehnyt valtuustoaloitteen kaupungin järjestämästä sopparuokailusta alle 16-vuotiaille lapsille jo useampaan kertaan. Syyskuun kaupunginvaltuustossa (12.9.2017) aloite sai hyvän kannatuksen: sen allekirjoitti 30 valtuutettua 51:stä.

Lue alkuperäinen aloite kokonaisuudessaan

 

Valtuustoaloite: Kevytliikenneväylä Kaskelantielle

Vasemmiston kaupunginvaltuutettu Juhani Lohikoski jätti valtuuston kokouksessa 5.2. 2018 aloitteen kevytliikenneväylän rakentamisesta Kaskelantielle. Aloitteella halutaan tukea asukasyhdistyksen esitystä. Kaskelantietä on jo pitkään pidetty turvattomana, ja alueen asukasyhdistys on toivonut, että kaupunki rakentaisi noin 1,5 kilometriä pitkän kevytväylän Laineentien pohjoisesta liittymästä Päivöläntielle, jossa se yhdistyisi kaupungin kevyen liikenteen verkostoon. Aloitteen allekirjoitti 26 valtuutettua.

Jatka lukemista ”Valtuustoaloite: Kevytliikenneväylä Kaskelantielle”

Keravan Vasemmiston neuvottelutavoitteet

Keravan Vasemmiston valtuustoryhmä on tyytyväinen, että monia asioita, joiden puolesta olemme tehneet työtä, on huomioitu jo kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Tällaisia ovat esimerkiksi se, että kaupungissamme jatketaan luokkakoon pienentämistä myös ensi vuonna sekä säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus ja pienet ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa. Lisäksi ennaltaehkäisevään työhön, kuten jalkautuvaan nuorisotyöhön, palkataan lisää työntekijöitä.

Jatka lukemista ”Keravan Vasemmiston neuvottelutavoitteet”