Vaaliteltalla riitti vilinää

Vaaliteltalla oli hyvä pöhinä. Keskustelua herätti muun muassa uutiset siitä että oikeistopuolueet ovat valmiita leikkaamaan sosiaaliturvaa vaikka Euroopan neuvosto on todennut sen olevan Suomessa liian matala. Meidän viesti oli selkeä. Vasemmisto ei sosiaaliturvaa leikkaa.

Vasemmiston vaaliteltta on kaikkina lauantaina vaaleihin asti Puuvalonaukiolla. Tervetuloa juttelemaan.

Seuraavat vaaliteltat:

18.3. klo 10-12

25.3. Klo 10-12

1.4. klo 10-12

Vuoden ensimmäinen valtuusto koolla

Keravan valtuusto kokoontui tänään vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

Isoja teemoja kokouksessa oli:

  • omavelkaisen takauksen myöntäminen Kerava-Sipoo Liikuntahallit oy:lle. Tärkeä hanke, joka parantaa kaupungissamme merkittävästi harrastusmahdollisuuksia on konkretisoitumassa, mutta valtuustoa askarrutti taloudelliset riskit, kun rakentamisen hinta nousee ja käyttäjätulot ovat epävarmat. Vasemmiston puheissa painotettiin avoimuutta asian käsittelyssä ja korostettiin ettei liikuntahalleihin satsaaminensaa olla pois kasvatuksen ja koulutuksen resursseista.
  • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman kohdalla valtuutettu Pia Lohikoski jätti Keravan Vasemmiston toimenpidealoitteen ohjelmaan, johon kaikki muut poliittiset ryhmät yhtyivät.
Jatka lukemista ”Vuoden ensimmäinen valtuusto koolla”

Eduskuntavaalikampanjointi

Eduskuntavaaleihin on aikaa kaksi kuukautta. Keravan Vasemmisto kampanjoi niin kaduilla kuin verkossakin tulevina viikkoina. Kannattaa seurata tapahtumailmoitteluamme facebooksivumme kautta.

Keravan Vasemmistoliitto on nimennyt kansanedustaja Pia Lohikosken eduskuntavaaliehdokkaakseen. Vasemmistoliiton Uudenmaan piiri asettanut Lohikosken lisäksi myös keravalaiset Shamsul Alamin ja Jonna Weckströmin ehdokkaiksi. Piiri asettaa täyden 37 ehdokaslistan eduskuntavaaleihin.

Osastomme päätavoitteena on säilyttää Pia Lohikosken kansanedustajan paikka Keravalla ja nostaa Vasemmiston kannatusta kaupungissamme.

Osana eduskuntavaalikampanjaa järjestämme neljä telttatapahtumaa Puuvalon aukiolla, Prisman edessä. Tule tapaamaan meitä:

• La 11.3 klo: 10 – 12
• La 18.3 klo: 10– 12
• La 25.3 klo: 10–12
• La 1.4 klo: 10–12

Keravan Vasemmisto täydensi toimihenkilöitä

Keravan Vasemmistoliiton hallitus valitsi sihteerikseen Juhani Lohikosken. Hän on toisen kauden kaupunginvaltuutettu sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja. Rahastonhoitajana jatkaa Oili Liukkonen.

Lokakuussa osaston syyskokouksessa valittiin puheenjohtajasi perheohjaaja Mallu Korpisalo ja varapuheenjohtajaksi äidinkielenopettaja, eläkeläinen Tuija Husari.

Koko hallitus on Mallu Korpisalo, Tuija Husari, Juhani Lohikoski, Johanna Korjus, Lisen Sundqvist ja Jonna Weckström. Varalla ovat: Jere Kahila, Jonnamaarit Pirinen-Lepistö, Lauri Saloriutta ja Riitta Törmänen.

Vasemmisto valtuustossa: Selvästi kestävämpi budjetti Keravalle

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Juhani Lohikoski näkee, että kaupungin ensi vuoden talousarvio on selvästi kestävämpi ja oikeudenmukaisempi kuin kuluvan vuoden. Samalla hän on tyytyväinen, että Vasemmiston esitykset kuntalaisten arjen parantamiseksi muun muassa vahvistamalla varhaiskasvatusta, nuorisotyötä sekä oppilashuoltoa huomioitiin talousarvioon.


”Saamme vahvistusta kasvatuksen ja opetuksen tukeen. Kouluvalmentajien jatko varmistettiin ja erityisopettajia palkataan lisään. Varhaiskasvatuksen puolella tulee lisää alueellisia sijaisia. Erittäin tärkeää oli myös se, että nyt lähdetään kaupunkitasolla rakentamaan nuoriso-ohjelmaa, jossa kartoitetaan tilatarpeet, työntekijäresurssit ja toimivan etsivän nuorisotyön mallit”, Lohikoski toteaa tyytyväisenä.

Alla Juhani Lohikosken ryhmäpuheenvuoro:

Alla pitämäni Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro illan valtuustossa.

Viime vuodet ovat olleet kaikkea muuta kuin helposti ennustettavia. Viime vuoden syksynä ajattelimme, että koronakriisi olisi helpottamassa, mutta kaikkea muuta. Tuli omikron ja tartuntakäyrät lähtivät jyrkkään nousuun.

Helmikuussa Venäjä aloitti barbaarisen sotansa Ukrainaa vastaan. Me toivomme, että sota saadaan päätettyä mahdollisimman nopeasti ja Venäjä pakotetaan vetäytymään Ukrainasta.

Sota muutti valtavasti maailmanpolitiikan tilannetta, vauhditti inflaatiota ja syvensi energiakriisiä. Kaikki tämä heijastuu epävarmuutena ennustaa tulevaisuutta ja luo huolta kaupunkilaisten parissa.

Tällaisina hetkinä on tärkeää, että tarjoamme tukea ja turvaa keravalaisille ja uusille keravalaisille, joita on tullut Ukrainastakin. Meidän tehtävämme on varmistaa, ettei korona- ja energiakriisi aiheuta kasvavaa eriarvoisuutta ja pystymme purkamaan koulutusvajetta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksynyt viime vuoden budjettiesitystä ja siihen liittynyttä sopeutuslistaa. Meidän mielestämme esitys ei ollut taloudellisesti kestävä ja se uhkasi kasvattaa eriarvoisuutta keskellä koronakriisiä.

Kuluneen vuoden aikana olemme nähneet, että arviomme oli oikea. Niin kasvatus- ja opetuslautakunta kuin sosiaali- ja terveyslautakunta ovat tehneet merkittäviä lisätalousarvioesityksiä.

Kummankin kohdalla kyse on ollut rahoituksen riittämättömyydestä lakisääteisen toiminnan järjestämiseen puhumattakaan, että olisimme pystyneet vastaamaan vahvemmin kriisin aikana syntyneeseen hoitovelkaan ja koulutusvajeeseen.

Kesäkuussa kaupunginhallitus päätti talousarvion raamit vuodelle 2023. Meidän mielestämme raamit olivat liian tiukat. Olimme tyytyväisiä, että kasvatus- ja opetuslautakunta esitti merkittävää lisäystä raamin päälle, jotta lakisääteinen toiminta pystytään järjestämään kestävällä tavalla. Syksyn aikana varmistui kaupungissa laajempi ymmärrys kasvatuksen ja opetuksen budjetin kasvattamisesta ja kaupunginjohtajan tekemässä talousarvioesityksessä mentiin merkittävästi eteenpäin. Se oli hyvä pohja talousneuvotteluille.

Keravan Vasemmistoliiton talousarviotavoitteissa oli vahvistaa kasvun ja oppimisen tukea.

Esitimme, että Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen omia kiertäviä sijaisia lisätään niin, että jokaiselle päiväkodille riittää sijaisia. Näin tarvitaan vähemmän selkeästi kalliimpia vuokrasijaisia. Omat sijaiset ovat lapsilla tutumpia turvallisia aikuisia, ja tämä on kaupungille taloudellisesti kestävämpää.

Haluamme vahvistaa nuorten hyvinvointia.

Esitimme, että kaupungissamme käynnistetään nuoriso-ohjelma, jossa mietitään toimivat tila- ja työntekijäratkaisut nuorisotyöhön. Ohjelmaa lähdetään rakentamaan ensi vuoden alussa ja tarvittaviin panostuksiin palataan sen jälkeen.

Vaikka suuri osa nuorista voi yhä paremmin, on pienellä osalla kasautuvaa ongelmallisuutta, joka on näkynyt muun muassa nuorisoväkivaltana. Kaupungissa tehdään jo paljon moniammatillista työtä ongelmien ratkaisemiseksi kouluissa, nuorisotoimessa ja lastensuojelussa. Lisäksi näemme tärkeäksi etsivän nuorisotyön vahvistamisen. Tässä yksi toimivaksi koettu malli on ollut Aseman lapsien Walkers -toiminta, joka tuo valmennetut vapaaehtoiset ja turvalliset aikuiset kaduille vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Tämä toimintatapa on hyvä kartoittaa myös Keravalla.

Sompiossa, Kurkelassa ja Keravanjoella kouluvalmentajat tekevät todella tärkeää työtä yläkouluissa kuunnellen ja kohdaten nuoria. He auttavat ryhmäyttämisessä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa ollen helposti lähestyttäviä aikuisia ja helpottaen myös opettajien työtaakkaa.

Halusimme varmistaa kouluvalmentajien jatkon syksyn 2023 osalta, kun hankerahoitus päättyy tähän kevääseen. Esitimme niin ikään, että heidän vaikuttavuuttaan lisättäisiin rekrytoimalla nykyisten lisäksi jokaiseen yläkouluun yhdet kouluvalmentajat enemmän. Uskomme, että tällä pystyttäisin tukemaan yhä vahvemmin nuoria ja vähentämään eriarvoisuutta. Ensimmäinen ehdotuksemme toteutuu ja toiseen palataan nuoriso-ohjelman jälkeen.

Pidimme myös tärkeänä, että erityisopettajien määrää. Olemme eri hankkeiden kautta palkanneet heitä suuren määrän, mutta koska hankkeiden jatko on aina epävarmaa, niin on aivan oikein lisätä omia erityisopettajia, kun erityisopetuksen tarve on ollut kasvussa

Täällä on jo useammassa puheenvuorossa mainittu merkittävä muutos palvelurakenteessamme, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät aluetasolle. Meille on kerrottu, että toimintojen pitäisi jatkua vähintään samalla tasolla. Vähempään emme voi tyytyä, koska uudistuksen tavoite on parantaa kansalaisten saamia palveluita. Tämän puolesta ovat sitoutuneet myös vasemmistoliittolaiset aluevaltuutetut toimimaan.

Näemme tärkeäksi, että Kerava on aktiivinen vaikuttaja hyvinvointialueen suuntaan kaikissa mahdollisissa verkostoissa ja teemme kunnalle jäävää hyvinvointi- ja terveystyötä riittävillä resursseilla.

Ensi vuoden talousarviomme on rakennettu selkeästi kestävämmälle pohjalle kuin vuosi sitten ja siksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa sen hyväksymistä.

Haluan nostaa kuitenkin vielä huomiona esiin sen, että Vasemmistoliitto näkee tärkeäksi, että kaupungin tulopuoleen palataan ensi syksynä. Nyt esityksen vuosien 2024 ja 2025 taloussuunnitelmiin kirjattu ratkaisu ei ole kestävä ja luo pohjaa strategian mukaiselle. Meidän on löydettävä vahvempi talouspohja, jotta voimme tarjota keravalaisille laadukkaat peruspalvelut.

Kiitos kaikille ryhmille yhteistyöstä neuvotteluissa ja samalla haluan toivottaa kaikille erinomaista joulun aikaa ja parempaa ensi vuotta.

Mallu Korpisalo Keravan Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi

Keravan Vasemmiston syyskokous valitsi osaston uudeksi puheenjohtajaksi Mallu Korpisalon ja varapuheenjohtajaksi Tuija Husarin.
Lisäksi osaston hallitukseen valittiin Johanna Korjus, Juhani Lohikoski, Lisen Sundqvist ja Jonna Weckström.

Varajäseniksi valittiin Jere Kahila, Jonnamaarit Pirinen-Lepistö, Lauri Saloriutta ja Riitta Törmänen.

Pia Lohikoski: sähköyhtiöiden mielivallan on loputtava

Sähköyhtiöiden mielivaltaisten sopimusehtojen ei voida antaa ajaa taloudellisessa ahdingossa olevia koteja entistä ahtaammalle.

👉 Olen tehnyt kirjallisen kysymyksen sähkön sopimusehtojen kohtuullistamisesta, mikä auttaisi erityisesti vakavissa maksuvaikeuksissa olevia kotitalouksia.

Koko Euroopan yllättänyt sota, siitä seurannut energiakriisi ja sähkön hinnan räjähdysmäinen kasvu ei ole näkynyt sopimusehtojen kohtuullistamisessa. Jos sähköyhtiöt eivät tartu toimeen, lainsäätäjien on vahvistettava kuluttajien asemaa.

Jos ei pysty maksamaan sähkölaskua, katkaisu- ja avausmaksut voivat olla useita satoja euroja. Sopimusehdoissa voi lisäksi olla panttimaksuja, jotka vastaavat kahden tai kolmen kuukauden sähkölaskun kokoa. Ne ovat nyt sähkön hinnan noustua myös useita satoja euroja.

Kasaantuneet velat menevät helposti perintään.

👉 Vaadin kirjallisessa kysymyksessäni, että sähköyhtiöt olisi velvoitettava tarjoamaan mahdollisuus pidempiin korottomiin maksuaikoihin.

👉 Lisäksi jättilaskujen maksuaikaa on pystyttävä neuvottelemaan. Tällainen neuvottelupakkopykälä voitaisiin lisätä kuluttajasuojalakiin.

👉 Mielestäni Suomessa voimassa oleva sähkön talvikatkaisukielto tulisi ulottaa vuoden 2023 loppuun saakka.

Ihmisten talous voi olla talven jäljiltä sekaisin pitkään. Jaloilleen pääsemisessä ei varmasti auta, jos rästissä olevien kohtuuttomien katkaisumaksujen vuoksi sähköt katkaistaan toukokuussa kokonaan. Tämä on estettävä nyt tulevana vuonna.

Pia Lohikoski: ehdotuksia sähkötoimenpiteiksi Keravalle ja kuluttajien suojaksi

Energia-alan täysremontti ei ole simppeli homma, mutta tässä on oma näkemykseni muutamista tarvittavista toimista.

1. Sähkön hintakatto nyt! Spekulatiiviset markkinat eivät saa aiheuttaa ylimääräistä nousua sähkön hintaan.

2. Vaaditaan yhtiöiltä julkinen lupaus siitä, että sähkön ALVin lasku todellisuudessa siirtyy kokonaan sähkön hintoihin, eikä energiayhtiöiden katteisiin.

3. Otetaan käyttöön Windfall-vero, eli yhtiöiden ansiottomien voittojen lisävero. Viestimme ei voi olla, että voitot ovat yksityisiä, mutta riskit sosialisoituja. Tiedämme, että sähköalalla tahkotaan myös kovia voittoja, vaikka takauskriisi uhkasi yhtiöitä tässä poikkeustilanteessa.

4. Määräaikaisiin pitkiin sopimuksiin tulee laatia ns. sopimussakkopykälä, jolla kuluttaja voi irtautua määräaikaisestakin sopimuksesta jonkin kohtuullisen sakkosumman, esimerkiksi 50 euroa maksamalla, mikäli tarjolle tulisi myös edullisempia vaihtoehtoja, johon haluaisi vaihtaa.

‼️ Esimerkiksi meillä Keravalla paikallinen energiayhtiö lakkautti vanhat toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset ja tarjoaa nyt pörssisähköä edullisempaa paikallissähkösopimusta, mutta pitkällä kahden vuoden määräaikaisuudella. Ehdotin sopimussakkopykälää Keravan Energialle, kun keskustelimme sen tilanteesta tällä viikolla Keravan kaupunginhallituksessa.

Kansalaisille on annettava vahvempi kuluttajansuoja nyt, kun tilanne on jatkuvassa muutoksessa, eikä hintakehitystä voi ennustaa.

⚠️ Hintakatto, sähkäomavaraisuus, sähköinfran ja kohtuuhintaisen sähkönjakelun täysin julkinen omistus olisivat omasta mielestäni tärkeitä pidemmän ajan tavoitteita.

⚠️ Aiempien vuosien yksityistämiset niin sähköyhtiöiden kuin sähköverkkojenkin osalta ovat johtaneet tähän tilanteeseen, jossa kuluttajat ovat tämän perustarpeen suhteen täysin sekaisin olevien markkinoiden ja sähköpörssin johdannaiskauppojen ja futuurikeinottelun armoilla.

Aloite: tekonurmi Sompion kentälle

Valtuutettu Juhani Lohikoski jätti aloitteen liikuntaolosuhteiden parantamisesta Sompiolla Keravalla.
”Päätimme kaupunkimme valtuustossa Keravan liikuntasuunnitelmasta. Sen keskeinen sanoma on lisätä keravalaisten liikettä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää madaltaa liikkumisen esteitä, houkutella liikkumaan ja luoda edellytyksiä, kirjasimme suunnitelmaan.

Kaupunkimme liikuntaolosuhteet ovat monella osalla kehittyneet viime vuosina ja vahvistuvat entisestään, kun monitoimihalli rakentuu Keinukallioon. Tästä huolimatta Keravalla on vielä suuriakin urheilukenttiä, jotka ovat olleet varsin vähällä käytöllä niiden olosuhteiden vuoksi. Sompion puiston iso kenttä on tällainen. Se oli aikoinaan aktiivisessa jalkapallokäytössä, mutta kun harjoitukset ja pelit siirtyivät tekonurmille, kenttä hiljeni.

Viime kuukausina pesäpalloilijat ovat löytäneet kentän, kun kaikki eivät mahdu harjoittelemaan Koivikon kentälle, ja tänä syksynä myös joitain pesäpallopelejä on pelattu Sompiossa. Aktiivisuuden myötä Sompion kentän kehittäminen on noussut esiin. Olosuhteita parantaisi merkittävästi tekonurmen rakentaminen. Se toimisi niin pesä- kuin jalkapalloilijoillekin lisäten merkittävästi kentän käyttöä ja liikuttaisi yhä useampaa keravalaista.

Me valtuutetut esitämme, että kaupunki parantaa Sompion kentän olosuhteita selvittäen tekonurmen hankkimista hiekkakentälle.

Keravalla 29.8.2022

Juhani Lohikoski ja muut aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut. ”

Keravan Vasemmisto nimesi Pia Lohikosken eduskuntavaaliehdokkaakseen

Keravan Vasemmistoliitto on nimennyt kansanedustaja Pia Lohikosken ehdokkaakseen seuraaviin eduskuntavaaleihin. Lopulliset päätökset ehdokaslistoista tekee Uudenmaan Vasemmistoliitto. Eduskuntavaalit järjestetään 2. huhtikuuta 2023.

Keravan Vasemmistoliitto arvioi, että Pia Lohikoskella on aktiivisena ja aikaansaavana kansanedustajana erinomaiset mahdollisuudet säilyttää eduskuntapaikkansa tulevissa vaaleissa.

Lohikoski toimii eduskunnassa arvostetun valtiovarainvaliokunnan jäsenenä sekä sen alla olevissa verojaostossa, sivistys- ja tiedejaostossa että asunto- ja ympäristöjaostossa. Lisäksi Lohikoski toimii Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

– Olen iloinen, että olen uutena kansanedustajana päässyt heti mukaan tärkeisiin luottamustehtäviin ja ollut hallituspuolueen kansanedustajana viemässä läpi monia tärkeitä hankkeita, kuten pienimpien eläkkeiden ja sosiaalietuuksien korotukset, perhevapaauudistuksen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Jatkan innolla työtäni kansanedustajana, jos Uudenmaan äänestäjät niin suovat.

***

Pia Lohikoski on 44-vuotias valtiotieteiden maisteri ja ensimmäisen kauden kansanedustaja. Keravalla hän on neljännen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella hän on aluevaltuutettu ja vasemmiston aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja.

Vasemmiston luottamushenkilöt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä nimesi ehdokkaat luottamustehtäviin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

– Teimme valinnat hyvässä yhteisymmärryksessä. Valinnoissa otettiin huomioon alueellinen tasa-arvo, vaaleissa saadut äänet, asiantuntemus, vallan hajauttamisen periaate, tasa-arvon periaate, nuorten nostaminen ja monipuolisuus. Meillä on tarjota paikkoihin kokeneita ja osaavia toimijoita, kiittelee valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski.

Aluehallituksen jäseneksi esitetään Antero Eerolaa ja varajäseneksi Gashaw Bibani. Bibani toimii myös perheiden palvelut -jaoston varapuheenjohtajana.

Aluevaltuusto tekee valinnat ensimmäisessä kokouksessaan 8.3.

Jatka lukemista ”Vasemmiston luottamushenkilöt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella”

Hyvinvointi kuuluu kaikille – Vasemmistoliiton Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vaaliohjelma julkaistu

Näissä vaaleissa on kyse Vantaan ja Keravan yhteisen hyvinvointialueen asukkaiden tasa-arvosta ja hyvinvoinnista. Me haluamme tehdä koko alueesta tasa-arvoisen terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Jokaisen ihmisen pitää voida luottaa siihen, että ammattitaitoista apua ja tukea on saatavilla silloin kun sitä tarvitsee. Hyvinvointialueen tulee järjestää kaikille asukkailleen laadukkaat, riittävästi mitoitetut ja asiakaslähtöiset palvelut.

Lue koko ohjelma täältä.

Keskellä kriisiä tarvitaan resursseja ei leikkauksia

Valtuusto päätti ensi vuoden budjetista joulukuun kokouksessa. Vasemmistoliiton ryhmäpuheen piti Juhani Lohikoski- Siinä hän perusteli miksi Vasemmistoliitto ei ole budjettisopimuksessa. Se ei anna lisää resursseja koronakriisi. Sen sijaan arvioimme sen lisäävän eriarvoisuutta ja lisäävän merkittävästi mm. lapsiperheiden kuluja.Olemme päättämässä ensi vuoden talousarviosta keskellä koronakriisiä, joka on jatkunut kohta kaksi vuotta. Tänään ilmoitettiin kriisin korkeimmista päiväkohtaisista tartuntaluvuista.

Jatka lukemista ”Keskellä kriisiä tarvitaan resursseja ei leikkauksia”