Valtuustossa päätettiin ensi vuoden veroista

Valtuutettumme Pia Lohikoski linjasi marraskuun verovaltuustossa miksi Vasemmistoliitto ei ole mukana budjettisopimuksessa ja mikä Vasemmiston linja ensi vuoden verotukseen on.

Me Vasemmistoliittossa näemme, että nyt on aika auttaa lapsia ja nuoria, jotka ovat kärsineet pitkään jatkuneesta koronakriisistä. Tärkeää olisi satsata myös hoitajien ja opettajien työhyvinvointiin. Tarvitsemme lisää resursseja leikkauslistojen sijaan.

Jatka lukemista ”Valtuustossa päätettiin ensi vuoden veroista”

Koronakriisin sosiaalinen hoito vaatii resursseja – Vasemmisto ei mukana budjettisopimuksessa

Koronakriisi on kurittanut yhteiskuntaamme lähes kaksi vuotta. Monen lapsen, nuoren ja ikäihmisen jaksaminen on tiukoilla. Kriisin aikana on syntynyt merkittävästi oppimis- ja hoitovajetta. Työntekijöiltä sosiaali- ja terveyspuolelta tai varhaiskasvatuksesta ja kouluilta kuulemme, että moni ammattilainen on nyt todella väsynyt. Korona-aika poikkeusoloineen on ollut erittäin vaativa.

Jatka lukemista ”Koronakriisin sosiaalinen hoito vaatii resursseja – Vasemmisto ei mukana budjettisopimuksessa”

Talousarvioaloite kodinhoitajien / hoiva-avustajien lisäämisestä kotipalvelun tukipalveluihin

Myös pienituloiset ikäihmiset tarvitsevat siivous- ja asiointiapua kotiin – vaikka heillä ei olisi varaa ostopalveluihin!

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jättää tänään 20.9.2021 kaupunginvaltuuston kokouksessa talousarvioaloitteen kodinhoitajien/hoiva-avustajien lisäämisestä kotipalvelun tukipalveluihin.

Jatka lukemista ”Talousarvioaloite kodinhoitajien / hoiva-avustajien lisäämisestä kotipalvelun tukipalveluihin”

Lapsille ja nuorille oma hoitopolku

Jätämme tänään valtuustokauden ensimmäisessä valtuustossa aloitteen sen puolesta, että Keravan ja Vantaan Hyvinvointialueelle perustettaisiin lasten ja nuorten oma päivystys.

👣👩‍⚕Lasten ja nuorten oma päivystys mahdollistaisi sen, että alle 16-vuotiaat saisivat päivystyksellisen apua ja hoitoa myös päiväsaikaan nopeasti ja ilman yleisessä päivystyksessä aikuisten kanssa jonottamista. Mallia voitaisiin pilotoida Keravan terveyskeskuksessa.

Jatka lukemista ”Lapsille ja nuorille oma hoitopolku”

Kiitos 1631 kertaa

Kiitämme kaikkia meitä äänesteitä luottamuksesta, ja tulemme jatkamaan työtä tasa-arvoisemman Keravan puolesta, jossa kaikilla on hyvä elää.


Keravan Vasemmistoliiton valtuutetut tulevalla valtuustokaudella ovat:
Pia Lohikoski 43, kansanedustaja, VTM 428 ääntä
Juhani Lohikoski 48, koulutuspäällikkö, VTM 126 ääntä
Sanna Tenkanen 39, sosiaalityön esimies, ryhmäliikunnanohjaaja 123 ääntä
Shamsul Alam 45, toimittaja, opiskelija 118 ääntä
Tuukka Kallas 42, varhaiskasvatuksen opettaja 83 ääntä


Varavaltuutetut:
Aino Haaparanta 37, toimittaja, 51 ääntä
Joel Vakkila 33, lastentarhanopettaja, sosionomi AMK, 50 ääntä
Kari Koivunurmi 43 ääntä
Kari Salonen 58, sopimusalavastaava, maalarimestari, 41 ääntä
Jonna Weckström 37, lähihoitaja, yhteisöpedagogi, 40 ääntä
Kriisinhoidosta kohti koronaexit -suunnitelmaa

Käsittelemme viime vuoden tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Ne kertovat poikkeuksellisesta ajasta, jota ei meistä kukaan osannut ennustaa etukäteen. Poikkeuksellisista haasteista, uusista työtavoista, työttömyydestä ja palveluiden rajaamisesta.

Monien toimeentulo on ollut koetuksella, etenkin palvelusektorilla, kun työpaikat laitettiin kiinni tai niiden toimintaa rajattiin. Viime vuoden muotisanana oli etä: oli etäkoulua, etätyötä, etäjuhlia ja etäkokouksia. Sosiaalisuus kärsi. Monelle se vahvisti yksinäisyyttä ja syvensi vaikeuksia.

Kaupungin tehtävä on olla kuntalaisten rinnalla. Viime vuonna Kerava onnistui tässä hyvin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö meillä olisi haasteita. Tästä kuulimme useita konkreettisia esimerkkejä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa.

Onkin tärkeää rakentaa fiksu koronaexit suunnitelma, jossa huomioidaan erityisesti nuoret ja ikäihmiset. Keskiössä pitäisi olla syrjäytymisen estäminen, työllisyyden parantaminen ja osaamisen vahvistaminen. Se on Keravan Vasemmiston mielestä tulevan valtuustokauden alun keskeisin tehtävä.


Hyvä puheenjohtaja, palataan viime vuoteen.

Varhaiskasvatuksessa tehtiin tärkeää työtä tukien lasten kasvua kriisin keskellä, ja perusopetuksen sekä lukion puolella opettajat ottivat suuren harppauksen etäkouluttaessaan oppilaita.

Suuri kiitos pitää antaa Keravan terveys- ja sosiaalipuolen työntekijöille, jotka ovat tehneet tärkeää työtä kriisin eturintamassa. Oli oikein, että palkitsimme työntekijämme erinomaisesta työstä.

Meidän on kuitenkin syytä muistaa, että viime vuosi olla raskas kaupunkimme työntekijöille. Moni heistä on väsynyt, ja kaikkien toive on, että syksyllä pystyisimme työskentelemään normaalimmassa ympäristössä.


Arviointikertomuksessa puhutaan sairauspoissaoloista. Se on asia mistä olemme puhuneet täällä paljon.

Keravan Vasemmiston mielestä on tärkeää miettiä toimivia keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Näemme, että tässä keskiössä on hyvä johtaminen, työnkuvien kehittäminen, reilu palkkaus, ennaltaehkäisevä työhyvinvointi sekä turvalliset ja terveelliset työympäristöt.

On selvää, että koronakriisi on vaikuttanut melkoisesti kaupunkimme viime vuoden talouteen. Silti lopputuloksena oli selkeästi ylijäämäinen tilinpäätös. Taloutemme on ollut vahvassa kunnossa ja lainakantamme maltillinen, kuten kamreeri tämän kohdan esittelyssä totesi.

Haasteita meillä on tämän vuoden osalta pitkälti siksi kun budjettineuvotteluissa päätettiin alijäämäisestä budjetista. Sellaisia ei kestä tehdä monena vuonna. Meidän pitää miettiä asiat fiksummin.


Hyvä puheenjohtaja ja arvon keravalaiset,

Talouden asiantuntijat ovat arvioineet, että talous tulee elpymään kesän ja syksyn aikana. Se vahvistaa myös kuntatalouttamme ja piristää työllisyyttä. Oma valonpilkahdus on myös se, että verotulomme ovat tänä vuonna toteutuneet budjetoitua vahvempana.

Syksyllä meidän on mietittävä ratkaisu, jossa leikkauslistojen sijaan rakennetaan Keravan tie ulos koronakriisistä peruspalveluita vahvistaen nuorten ja ikäihmisten tarpeiden näkökulmasta.

On tarpeen myös huomioida taloudellinen päätöksenteko ilmastonäkökulmasta. Olisi tärkeää, että kaupunki ottaisi taloudellisen budjetin rinnalle ilmastobudjetin, jolla mitataan askelia matkalla hiilinegatiiviseen aikaan.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen ja haluaa toivottaa kaikille lämmintä ja vehreää kesää. Muistetaan käydä Taiteen kotitalolla tänäkin kesänä. Ladataan akkuja ja rakennetaan taas yhdessä hyvää ja oikeudenmukaista Keravaa kaikille ensi syksynä.

Juhani Lohikoski
Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro, tilinpäätöskeskustelussa valtuustossa 15.06.2021

Aloite yleisten puistovessojen saamisesta puistoihin

Keravalla on useita puistoja, jotka ovat kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä kesäisin. Tällaisia ovat esimerkiksi Salavapuisto Saviolla, Sompionpuisto Sompiossa ja Aurinkomäki kaupungin keskustassa.

Salavapuistoa on kehitetty paljon viime vuosina. Sinne on tullut monenlaista aktiviteettia kaiken ikäisille ja puistossa järjestetään myös kaupunginosan kyläjuhlat. Sompionpuistossa voi ottaa aurinkoa, pelailla futista, harrastaa joogaa tai olla piknikillä. Puistoon on tulossa skeittiparkki lähivuosina. Samoin viherkaavassa sille on määritelty aluepuistostatus, jolla puiston toiminnallisuus tulee vahvistumaan. Aurinkomäki taasen on kaikkien suurten kaupunkitapahtumien keskipiste, aktiivisesti lapsiperheiden käytössä ja kaupunkilaisten piknikpaikka.


Mainitut puistot ovat keravalaisten arvostamia kesänvietto-, rentoutumis- ja harrastamispaikkoja. Puistojen kasvava suosio vaatii niiden kehittämistä. Puistot kaipaavat yleisiä vessoja. Ne mahdollistavat pidemmän oleilun ystävien kanssa ja vaikuttavat alueen yleiseen siisteyteen myönteisesti. Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa mainittuihin puistoihin yleiset vessat.


Juhani Lohikoski

Keravalla 15.06.2021

Ennätysmäärä ehdokkaita

Keravan Vasemmistolla ennätysmäärä ehdokkaita 🎉

✅ Keravan Vasemmistoliitto on saanut kuntavaaleihin ennätysmäärän ehdokkaita. Ehdokasjoukko kasvoi vielä kuudella uudella ehdokkaalla kuntavaalien ehdokasasettelun jatkoajalla. ‼️

✅ Yhteensä ehdokkaita on nyt 35 — ja ehdokasmäärässä on kasvua edellisiin kuntavaaleihin noin +30%. 💪💪

✅ Keravan Vasemmistoliitto lähtee tavoittelemaan vaalivoittoa hyvistä asetelmista ja hakee valtuustoryhmälle lisää paikkoja nykyiseen kuuteen valtuutettuun.❤️💚

Shamsul Alam, 45, toimittaja, opiskelija

Katja Boman, 41, sairaanhoitaja AMK, TtK

Annamari Eskola, 44, luokanopettaja

Kalle Forsman, 38, sopimusasiantuntija, automaatioasentaja

Aino Haaparanta, 36, toimittaja

Lauri Herttuainen, 35, sairaanhoitaja AMK

Tuija Husari, 63, äidinkielenopettaja

Jere Kahila, 28, mittakirvesmies

Tuukka Kallas, 40, varhaiskasvatuksen opettaja

Matti Kangas, 41, logistiikkatyöntekijä

Antti Karhunen, 39, opettaja, FM

Daria Keränen, 33, varhaiskasvatuksen opettaja

Antti Kettunen, 31, viestintäsuunnittelija, YTM

Jan Kirjavainen, 52, opiskelija

Kari Koivunurmi, 58, sopimusalavastaava, maalarimestari

Mallu Korpisalo, 35, perheohjaaja, yhteisöpedagogi

Mika Lahtinen, 35, prosessityöntekijä

Sanna Lahtinen, 40, yhteisöpedagogiopiskelija, merkonomi

Sofia Leppänen, 18, opiskelija

Juhani Lohikoski, 48, koulutuspäällikkö, VTM

Pia Lohikoski, 43, kansanedustaja, VTM

Mika Mäkelä, 38, sopimusalavastaava

Nina Palin, 49, Viestintäsuunnittelija, M.B.A.

Jonnamaarit Pirinen-Lepistö, 27, puutarhuri

Mikko Raunio, 63, eläkeläinen, luokanopettaja

Tarja Ruotsalainen, 64, sihteeri, eläkeläinen

Mikko Ruuskanen, 48, viheraluehoitaja

Kari Salonen, 37, sairaanhoitaja AMK

Lauri Saloriutta, 69, eläkeläinen, TkL

Sanna Tenkanen, 38, sosiaalityön esimies, ryhmäliikunnanohjaaja

Riitta Törmänen, 67, laborantti, eläkeläinen

Joel Vakkila, 33, varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi AMK

Jonna Weckström, 36, lähihoitaja, yhteisöpedagogi

Tom Åstrand, 43, YO merkonomi, puutarhuri

Eva-Lotta Öhrnberg-Tauru, 41, tiedonhallinnan suunnittelija

Aloite: Yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosasssa

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosassa viereisen MU-2 alueen mukaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on retkeilyyn ja ulkoiluun liittyviä virkistysarvoja. Esitämme myös rakennuskiellon (MRL 38 §) ja toimenpidekiellon (138 §) asettamista muutostyön ajaksi.

Jatka lukemista ”Aloite: Yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosasssa”

Meitä on jo melkein 30

Keravan Vasemmistolla on vahvistettuna 29 ehdokasta, kun ehdokasasettelua on vielä viikon verran jäljellä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat mukaan joukkoomme!

Uusimmat vahvistetut ehdokkaat:

Jere Kahila, 28, mittakirvesmies
Kari Koivunurmi, 58, sopimusalavastaava, maalarimestari
Jonnamaarit Pirinen-Lepistö, 27, puutarhuri
Sofia Leppänen, 17, opiskelija
Mikko Ruuskanen, 48, viheraluehoitaja

Tutustu kaikkiin ehdokkaisiin ehdokasgalleriassa

Keravan Vasemmisto nimesi lisää kuntavaaliehdokkaita

Keravan Vasemmisto on vahvistanut lisää kuntavaaliehdokkaita. Nyt ehdokkaita on vahvistettu jo 24.

Uusimmat vahvistetut ehdokkaat:

Katja Boman, 41, sairaanhoitaja AMK, TtK
Annamari Eskola, 44, luokanopettaja
Kalle Forsman, 38, sopimusasiantuntija, automaatioasentaja
Lauri Herttuainen, 35, sairaanhoitaja AMK
Jan Kirjavainen, 52, opiskelija
Mikko Raunio, 63, eläkeläinen, luokanopettaja
Tarja Ruotsalainen, 64, sihteeri, eläkeläinen
Riitta Törmänen, 66, laborantti, eläkeläinen
Joel Vakkila, 33, varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi AMK
Tom Åstrand, 43, YO merkonomi, puutarhuri
Eva-Lotta Öhrnberg-Tauru, 41, tiedonhallinnan suunnittelija

Aiemmin vahvistetut ehdokkaat:

Shamsul Alam, 45, toimittaja, opiskelija
Aino Haaparanta, 36, toimittaja
Tuija Husari, 63, äidinkielenopettaja
Tuukka Kallas, 40, varhaiskasvatuksen opettaja
Daria Keränen, 33, varhaiskasvatuksen opettaja
Antti Kettunen, 30, viestintäpäällikkö, YTM
Pia Lohikoski, 43, kansanedustaja, VTM
Juhani Lohikoski, 48, koulutuspäällikkö, VTM
Mika Mäkelä, 38, sopimusalavastaava
Kari Salonen, 37, sairaanhoitaja AMK
Lauri Saloriutta, 69, eläkeläinen, TkL
Sanna Tenkanen, 38, sosiaalityön esimies, ryhmäliikunnanohjaaja
Jonna Weckström, 36, lähihoitaja, yhteisöpedagogi

Keravan Vasemmistoliitto vahvisti kuntavaaliehdokkaita

Keravan Vasemmistoliitto vahvisti syyskokouksessa 27.10. ensimmäiset 13 kuntavaaliehdokasta.

Ehdokkaiksi nimettiin:

Shamsul Alam, 45, toimittaja, opiskelija
Aino Haaparanta, 36, toimittaja
Tuija Husari, 63, äidinkielenopettaja
Tuukka Kallas, 40, varhaiskasvatuksen opettaja
Daria Keränen, 33, varhaiskasvatuksen opettaja
Antti Kettunen, 30, viestintäpäällikkö, YTM
Pia Lohikoski, 43, kansanedustaja, VTM
Juhani Lohikoski, 48, koulutuspäällikkö, VTM
Mika Mäkelä, 38, sopimusalavastaava
Kari Salonen, 37, sairaanhoitaja
Lauri Saloriutta, 69, eläkeläinen, TkL
Sanna Tenkanen, 38, sosiaalityön esimies, ryhmäliikunnanohjaaja
Jonna Weckström, 36, lähihoitaja, yhteisöpedagogi

Tule sinäkin mukaan ja auta meitä tekemään ihanasta Keravastamme entistä parempi paikka! Lue lisää ehdokkuudesta ja täytä lomake Vasemmistoliiton sivuilla.

Listalle mahtuu, tervetuloa!