Keravan Vasemmiston neuvottelutavoitteet

Keravan Vasemmiston valtuustoryhmä on tyytyväinen, että monia asioita, joiden puolesta olemme tehneet työtä, on huomioitu jo kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Tällaisia ovat esimerkiksi se, että kaupungissamme jatketaan luokkakoon pienentämistä myös ensi vuonna sekä säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus ja pienet ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa. Lisäksi ennaltaehkäisevään työhön, kuten jalkautuvaan nuorisotyöhön, palkataan lisää työntekijöitä.

Vasemmisto on tehnyt pitkään työtä luokkakokojen pienentämisen puolesta. Keravalla oli vielä pari valtuustokautta sitten Suomen suurimmat luokkakoot. Pitkän poliittisenväännön jälkeen kehitys on viime vuosina mennyt hyvään suuntaan. Luokkakoko on pienentynyt 22 oppilaaseen.

Arvostamme kunnan työntekijöiden tekemään tärkeää työtä esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa sekä sosiaali- ja nuorisopuolella. Jo pitkään on ollut tiedossa, että Keravan palkat eivät ole samalla tasolla naapurikuntien kanssa, ja tämän vuoksi meidän on haasteellista saada pätevää työvoimaa pysymään kunnassa. Ehdotamme, että Keravalla käynnistetään ohjelma, jossa kartoitetaan mitkä ammattikunnat ovat palkkakuopassa suhteessa naapurikuntiin ja suhteessa työn vaativuuteen, ja asia korjataan valtuustokauden kuluessa.

Päiväkodeissa on ollut hankaluuksia löytää sijaisia. Esitämme, että kaupungin vakinaisten sijaisten määrä kasvatetaan kahdeksasta kahteentoista. Sillä vastattaisiin akuuttiin henkilöstöpulaan, ja vahvistettaisiin päiväkodin rutiineja tutummilla sijaisilla.

Kabinettipolitiikan aika on ohi

Nostimme kuntavaalikampanjassamme esiin, että kuntapolitiikan tulee olla läpinäkyvää ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia täytyy kasvattaa. Siksi esitämmekin, että valtuuston kokoukset aletaan lähettää verkon kautta suorana kaikille kuntalaisille ensi vuodesta alkaen.

Aloitteet käytäntöön

Täydentääksemme budjettiesitystä vastaamaan strategiassa määriteltyyn kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen kannatamme seuraavien asioiden sisällyttämistä talous-arvioon:

  1. Teimme valtuustoaloitteen, alle 16-vuotiaiden kesäisin järjestettävästä maksuttomasta sopparuokailusta Helsingin tapaan.
  2. Lokakuussa teimme valtuustoaloitteen ensisuojasta asunnottomille. Asunnottomuuden torjuminen on kunnan velvollisuus, joka ei saa unohtua yksittäisiin projekteihin tai hankkeisiin.
  3. Niin ikään olemme nostaneet esiin valtuustoaloitteena maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorten tasa-arvon, seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.
  4. Pidämme tärkeänä, että kaupungille hankitaan talonrakennusalan valvoja, jonka tehtävä on seurata, että kaupungin omat rakennushankkeet sujuvat suunnitelmien mukaan. Lähivuosina on käynnistymässä useita suuria hankkeita, joiden huolellinen valvominen on ensiarvoisen tärkeää rakentamisen laadun, terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
  5. Vasemmisto kannattaa kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan perusteltuja ja tarkkaan harkittuja budjettiesityksiä. Esimerkiksi vapaa-aika ja hyvinvointi -lautakunta on esittänyt raamiesityksen päälle vahtimestaripalveluiden lisäämistä kirjastoon, uimahalliin toista uutta uinninvalvojaa ja kaupunkitaideprojektin jatkamista.

Investointipuolella pidämme positiivisena kouluhankkeiden etenemistä Keravanjoen koulun ja Päivölänlaakson koulun osalta, sekä vahvaa tahtotilaa tarjota lapsille turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt, kuten Keskuskoulun peruskorjaushanke.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *