Koulut ja varhaiskasvatus

Vasemmiston valinta: Suomen parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

Suomi tunnetaan maailman parhaista kouluista. Kaikille yhteinen ja laadukas koulutus on tärkein vahvuutemme ja ylpeydenaiheemme. Vasemmistoliitto haluaa, että jokaisella on mahdollisuus edetä elämässään koulutuksen avulla niin pitkälle kuin mahdollista.

Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus ihmisten hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja muiden kanssa yhdessä toimimista. Nämä taidot mahdollistavat myöhemmän oppimisen ja kehittymisen aktiiviseksi kansalaiseksi.

Sipilän hallitus on heikentänyt varhaiskasvatuksen laatua suurentamalla ryhmäkokoja sekä rajaamalla lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta perheissä, joissa vanhempi on työttömänä tai hoitovapaalla. Päivähoito-oikeuden rajaaminen eriarvoistaa lapsia, vaikeuttaa perheiden arjen pyörittämistä ja keikkatöiden tekemistä vanhemmille.

Suomalaisessa peruskoulussa on maailman parhaat opettajat ja kehittyneet opetusmenetelmät. Valitettavasti maailman paras peruskoulu eriarvoistuu. Oppimistulokset ovat laskeneet ja alueelliset sekä sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet. Vanhempien koulutustausta vaikuttaa aiempaa enemmän lasten oppimistuloksiin. Vasemmisto haluaa pysäyttää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen eriarvoistumisen. Haluamme varmistaa, että opettajilla on riittävästi aikaa oppilailleen ja että sekä oppilaiden että opettajien hyvinvoinnista pidetään huolta. Meidän tulee varmistaa, että suomalainen koulutusjärjestelmä on jatkossakin maailman paras.

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:

 

Jokaisella lapsella on tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen pienessä ryhmässä.

Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Se tukee perheiden valinnanvapautta ja lasten tasa-arvoa. Suomeen tulee luoda Ruotsin mallin mukainen järjestelmä, jossa kaikille 3–5-vuotiaille taataan maksutonta varhaiskasvatusta. Yhdellä varhaiskasvatuksen ammattilaisella voi olla vastuullaan korkeintaan seitsemän kolme vuotta täyttänyttä lasta tai neljä alle kolmevuotiasta lasta.

Jatketaan peruskoulun luokkakokojen pienentämistä

Vasemmisto on vaatinut pitkään kasvatus- ja opetuslautakunnassa, budjettineuvotteluissa ja kaupunginvaltuustossa Keravan suurten luokkakokojen pienentämistä. Pitkän työn jälkeen niitä on kaksi vuotta pienennetty. Nyt tavoitteellisena ryhmäkokona on 22 oppilasta. Suunta on ollut oikea, muttei riittävä. Peruskouluissa tulee olla enintään 20 oppilaan ryhmäkoot. Se takaa työrauhan kouluissa ja kaikille mahdollisuuden oppia omaan tahtiin.

Jokaiselle peruskoulun päättäneelle on jatkokoulutuspaikka

Kaikille peruskoulunsa päättävälle nuorelle pitää taata paikka toisen asteen koulutuksessa. Aloituspaikkoja tulee olla riittävästi suhteessa kunnan nuorisomäärään. Ammatillisen koulutuksen resursoinnista on huolehdittava, jotta lähiopetusta pystytään tarjoamaan riittävästi.

Oppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit riittävät vastaamaan tuen tarpeeseen.

Kouluterveydenhuollon, kuraattoripalveluiden ja koulupsykologien määrän tulee olla riittävällä tasolla ja palveluiden lasten ja nuorten saavutettavissa. Erityisopetusta tulee olla tarjolla kaikilla koulutusasteilla ja koulunkäynninohjaajia tulee olla riittävästi. Perhetyö ja nuorisotyö järjestetään saumattomassa yhteistyössä koulujen kanssa.