Vasemmisto nosteessa

Vaalikamppailun loppusuora on osoittanut, että vasemmiston vaihtoehdolla on kysyntää. Vaalimenestyksen pieni takapakki on kääntynyt puoluetyön voitoksi. Koskaan 20-vuotisen historian aikana Vasemmistoliittoon ei ole liittynyt näin lyhyessä ajassa näin montaa uutta jäsentä. Pelkästään sähköisen lomakkeen kautta Vasemmistoliittoon on liittynyt viimeisen kampanjaviikon aikana satoja, ja muutamassa päivässä vaalien jälkeen rikkoutui 800 uuden jäsenen raja.

Puoluesihteeri Sirpa Puhakka on ilahtunut ihmisten reaktioista.

– Vaali-illan pettymys on sisuunnuttanut ihmiset ja antanut kipinän siihen, että nyt on myös itse toimittava. Sekä jäsenryntäys että Facebook-suosio lisäävät uskoa siihen, että ihmisten kiinnostus politiikkaan jatkuu myös vaalien jälkeen, toteaa Puhakka.

Keravan Vasemmisto: Arhinmäki presidentinvaaleihin

Kevätkokouksessaan Keravan Vasemmistoliitto valitsi puheenjohtajakseen Oili Liukkosen. Varapuheenjohtajana jatkaa Pauli Saarinen. Muiksi johtokunnan jäseniksi tulivat valituiksi Juhani Lohikoski, Jukka Pesu ja Lauri Saloriutta sekä varajäseniksi Maila Hölttä ja Pia Lohikoski.

Keravan Vasemmistoliitto kannustaa jäseniään ja tukijoitaan panemaan itsensä likoon vielä vaalien loppusuoralla, jotta Uudellamaalla varmistuisi kolmas kansanedustajapaikka Vasemmistoliitolle. Keravalla uskotaan, että yksi uusista edustajista on Pia Lohikoski.

Puolueosasto muistuttaa, että Vasemmistoliiton on jatkettava ripeästi valmistautumista presidentinvaaliin, joka pidetään tammikuussa 2012. Liiton on asetettava oma ehdokas, jonka tulisi olla puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Valtuustoaloite perhepäivähoidosta Keravalla

Perhepäivähoito on monellakin tavalla edullinen päivähoidon muoto. Kunnalle se on edullista, kun hoitaja antaa kotinsa kunnan päivähoidon käyttöön kohtuullista korvausta vastaan. Lapsille se on pienten ryhmien ansiosta rauhallinen ja lasten erityistarpeet huomioiva hoitomuoto. Hoitajalle puolestaan tarjoutuu elämäntilanteeseen sopiva tapa tehdä työtä.

Perhepäivähoitopaikat auttaisivat Keravan päivähoitopaikkojen puutteeseen. Päiväkodeissa on tällä hetkellä reilusti yli sata lasta (127) rakenteellisilla ylipaikoilla ja lisää on tulossa päivähoidon jonoihin kaiken aikaa. Kunnallisten perhepäivähoitajien jäädessä eläkkeelle, on Keravalla etsitty tilalle yksityisiä ostopalveluperhepäivähoitajia Jatka lukemista ”Valtuustoaloite perhepäivähoidosta Keravalla”

Laskiaisrieha oli menestys

Laskiasrieha muksusta muoriin ja vauvasta vaariin keräsi Keravan keskuskoululle päivän aikana noin 200 osallistujaa. Vasemmiston perhetapahtuman asia-aiheina käsiteltiin lapsiperheiden toimeentuloa ja palveluita MLL:n johtavan asiantuntijan Esa Iivosen johdolla ja terveyspalveluiden eriarvoistumista professori Leena Eräsaaren johdolla.

Tapahtuman järjesti Uudenmaan Vasemmistoliitto yhteistyössä Keravan Vasemmistoliiton kanssa. Päivän kulttuuriohjelma piti sisällään mm. lastenorkesteri Pellekaija Pumin konsertin, Keravan Eläkeläiset ry:n kuoron ja rivitanssiryhmän esiintymisen sekä trubaduuri Oula Hyrskeen musisointia. TUL:n Sari Virta veti tuokiot perhezumbaa ja penkkijumppaa.

  • Kaupunginvaltuutettu Pia Lohikosken puhe tilaisuudessa.
  • Katso kuvia tapahtumasta.

Nuorten syrjäytyminen estettävä

Keski-Uusimaa on Suomen vauraimpia alueita. Samaan aikaan alueella on keskimääräistä selvästi enemmän toimeentulotuen varaan joutuneita suhteessa asukaslukuun. Keski-Uudenmaan Sosiaalitaidon tietojen mukaan pienituloisten yksinhuoltajaperheiden määrä on kasvussa radanvarsikunnissa. Lisäksi lastensuojelu on ruuhkautunut. Keravalla ja Järvenpäässä on myös koko maan keskiarvoon nähden suuri joukko koulupudokkaita. Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys sekä kouluttamattomat ovat alueella todellisia ongelmia. Jatka lukemista ”Nuorten syrjäytyminen estettävä”

Aloite harmaan talouden kitkemisestä

Vasemmiston kaupunginvaltuutettu Pia Lohikoski jätti 15. marraskuuta Keravan kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta. Aloitteen allekirjoitti 20 muuta kaupunginvaltuutettua. Silmiinpistävää oli, että kaikista muista valtuustoryhmistä löytyi vähintään yksi allekirjoittaja, mutta kokoomuksesta ei yhtäkään. Jatka lukemista ”Aloite harmaan talouden kitkemisestä”

Vuokra-asuntoja, ei golfkenttiä

Asuminen vie etenkin pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa liian suuren osan tuloista. Sekä vuokra- että omistusasumisen hinta on noussut kohtuuttomaksi. Kaksi vuotta sitten alkanut talouslama lisäsi asunnottomuutta, kun työttömyys ja syrjäytyminen yleistyivät.

Keravalla on lähes 500 hakijan jono kaupungin vuokra-asuntoihin ja hakijoista vähintään 40 on täysin vailla asuntoa. Viime vuosien kasvava ongelma on tilapäinen asunnottomuus, joka koskettaa yhä enemmän nuoria. Vapaiden markkinoiden vuokra-asunnot ovat työttömille tai tilapäistöitä tekeville nuorille liian kalliita. Asuminen toisten nurkissa lisääntyy. Jatka lukemista ”Vuokra-asuntoja, ei golfkenttiä”

Onnistunut kansanjuhla


Koko perheen Kansanjuhla Keravan Aurinkomäellä onnistui yli odotusten. Aamupäivän kolea pilvinen ilma vaihtui tapahtuman alla aurinkoisen lämpimäksi iltapäiväksi.

Vasemmiston juhla veti väkeä hienosti, arviolta noin 250 henkeä. Mukana oli paljon lapsia, vanhempia ja isovanhempia Keravalta, mutta myös monia, jotka olivat tulleet paikalle muualta Uudeltamaalta ja Helsingistä.

Uusi tavoiteohjelma

Vasemmistoliitto hyväksyi ”Rikkaus lisääntyy jakamalla” -tavoiteohjelman puoluekokouksessaan 20. kesäkuuta. Siinä se linjaa tavoitteensa vuosille 2010-2015.

”Vasemmistoliitto on punavihreä vasemmistopuolue, uudenaikainen työväenpuolue, joka tavoittelee oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja vapaata yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja ympäristö ovat etusijalla. Vasemmistoliitto jatkaa työväenliikkeen suurta kertomusta, jossa me yhdessä olemme tekemässä muutosta.

Vasemmisto tukee ihmisten omia kamppailuja paremman yhteiskunnan ja elämän puolesta. Näillä tarkoitetaan sekä yhteiskunnallisia liikkeitä että pieniä jokapäiväisiä tekoja esimerkiksi mielekkäämpien töiden löytämiseksi tai paremman palkan ja sopivamman asunnon saamiseksi.”

Aloite maahanmuuttajien kotoutuksen turvaamiseksi

Keravan kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään 17.5. maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaa. Ohjelma ei ollut uusi, vaan päivitetty versio vanhasta. Siinä luetellaan erilaisia toimenpiteitä, joilla Kerava toimii maahanmuuttajien kielitaidon, koulutuksen ja työllistymisen jne. hyväksi.

Yksi keskeinen puute valtuuston hyväksymässä kotouttamisohjelmassa oli, nimittäin tavoitteita asetettiin ilman suunnitelmaa millä palveluiden resurssit turvataan. Siksi vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti kokouksessaan valmistella asiaan liittyvän valtuustoaloitteen, jonka keskeisenä laatijana toimi Maila Hölttä, ja aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana ja valtuustossa esittävänä toimi Vasemmiston Pia Lohikoski. Aloitteeseen tuli yhteensä 24 allekirjoitusta. Jatka lukemista ”Aloite maahanmuuttajien kotoutuksen turvaamiseksi”

Rahaa avustajiin ja hoivapalveluihin, ei henkilöstövähennyksille

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Pia Lohikoski teki lisäesityksen Keravan vuoden 2010 talousarvioesitykseen 9. joulukuuta.

”Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä linjasi, kuten ryhmä on linjannut vuoden aikana sekä valtuuston talousseminaareissa että myös lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa: kannatamme vapaa-aikatoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja opetustoimen riittävää budjetointia ja lautakuntien pyytämiä raamien korotuksia.
Emme hyväksy kaupungin talouden alibudjetointia. Mielestämme ei ole oikein, että lautakunnat joutuvat tekemään kipeitä karsintoja, leikkaamaan budjettiaan ja heikentämään palveluita, mutta samaan aikaan perustetaan ns. riskirahastoja paikkaamaan taloutta.” Jatka lukemista ”Rahaa avustajiin ja hoivapalveluihin, ei henkilöstövähennyksille”