Valtuustoaloite pikkulasten lääkäriajanvarauksen kehittämiseksi Keravan terveyskeskuksessa

Me Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet ja muut allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus selvittää, millä keinoin voitaisiin kehittää Keravan terveyskeskuksen lääkäripalveluiden ajanvarausta ja lääkärin vastaanotolle pääsyä alle 10-vuotiaiden lasten, etenkin alle kouluikäisten osalta. Jatka lukemista ”Valtuustoaloite pikkulasten lääkäriajanvarauksen kehittämiseksi Keravan terveyskeskuksessa”

Pitkäaikaistyöttömille maksuttomat terveystarkastukset

Keravan kaupunginhallitukselle

Pitkäaikaistyöttömille maksuttomat terveystarkastukset

Terveys ja työkyky ovat avaimia työpaikan saannissa. Pitkäaikaistyöttömien kynnys työnhakuun kasvaa, jos terveys ei ole kunnossa. Terveystarkastuksilla tuetaan työn hakemista ja kavennetaan terveyseroja.

Pitkäaikaistyöttömät putoavat helposti terveydenhoitojärjestelmän ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut askeleen oikeaan suuntaan varaamalla määrärahaa pitkäaikaistyöttömien työkykyä ylläpitäviin terveystarkastuksiin. Siihen liittyen ministeriö on lähettänyt 3.42008 kuntiin kirjeen pitkäaikaistyöttömien terveyden ja työkyvyn edistämisestä.

Me Keravan Vasemmistoliiton valtuutetut ja muut allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ottaa huomioon STM:n kirjeessä esille tuodut asiat ja luo edellytykset sille, että Keravalla työttömien terveydenhuollossa aletaan noudattaa samaa säännöllisyyttä kuin työssäkäyvien terveyshuollossa.

Keravalla 13.10.2008

Oili Liukkonen