Turha ja päällekkäinen hallinto purettava

Vasemmisto ehdottaa Suomeen laajaa hallinnon rakenneuudistusta, jonka perustana on hallinnon yksinkertaisuus, demokraattisuus ja tehokkuus. Ehdotus perustuu kolmiportaiseen hallintorakenteeseen: kunta, aluehallinto ja valtio. Ajatus ei ole uusi, vasemmisto on ajanut kolmiportaista hallintoa jo 1980-luvulta.

Mallissa uusi itsehallinnollinen ja suorilla vaaleilla johdettava aluehallinto korvaisi nykyiset maakunnat, suuren joukon erilaisia kuntayhtymiä, suunnitellun metropolihallinnon sekä pääosin myös ELY:t, AVI:t ja TE-toimistot. Ehdotettu malli voidaan toteuttaa yhteen sovitettuna sote-uudistukseen tai sen korvaavana. Jatka lukemista ”Turha ja päällekkäinen hallinto purettava”