Untolan toimintakeskus suljetaan kesäksi? Vasemmisto jätti eriävän mielipiteen

untolan toimintakeskusKeravan Vasemmiston kaupunginvaltuutettu Pia Lohikoski ja 26 muuta valtuutettua (valtuuston enemmistö) jättivät tammikuussa 2013 valtuustoaloitteen Untolan toimintakeskuksen toiminnan turvaamiseksi myös kesäkautena, kun oli kuulunut huhuja toimintakeskuksen sulkemisesta kesäksi. Aloitteessa vaadittiin selvittimään edellytykset, jotta Untolan toimintakeskuksen kesätoimintaa voidaan jatkaa. Tärkeäksi koettiin, että Untolassa jatkuu koululaisten kesätoimintaa, avointa perhetoimintaa ja parkkitoimintaa kehitetään Untolassa.
Huhtikuun kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa. Huhut sulkemisesta vahvistuivat, kun virkamiehen esittelyssä Untolan toimintakeskuksen alasajoa kesäksi perusteltiin pitkälti taloudellisilla syillä. Valitettavasti Vasemmiston Eeva Valliuksen tekemaa vastaehdotusta ei lautakunnassa tuettu, ja näin lähes koko lautakunta seisoi virkamiehen esityksen takana. Vasemmisto jätti eriävän mielipiteen päätökseen, jonka voit lukea alta. Seuraavaksi asiaa käsittelee kaupunginhallitus ja myöhemmin kaupunginvaltuusto. Nyt näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että Untolan toimintakeskus ei ole kesällä avoinna keravalaisille, mikä on erittäin ikävä asia.

Eriävä mielipide:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2013/38 §

UNTOLAN TOIMINTAKESKUKSEN TOIMINNAN TURVAAMINEN

Esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta yhtyy Keravan valtuuston enemmistön (27 valtuutettua) allekirjoittamaan aloitteeseen varmistaa Untolan toimintakeskuksen toiminta tulevana kesänä. Koemme tärkeäksi, että Untola säilyy tulevaisuudessakin matalan kynnyksen kokoontumis- ja kesäretkipaikkana keravalaisille lapsiperheille.

Samoin on tärkeää, että lasten sosiaalista kesäkerhotoimintaa jatketaan. Edellisessä kasvatus- ja opetuslautakunnassa puhuttiin syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä osana nuorisotakuun toteutumista. Linjausten pitää olla uskottavia myös tekojen tasolla, ei pelkästään sanojen.

Kasvatus- ja opetusviraston viranhaltijavastauksessa jätetään vastaamatta monilta osin valtuustoaloitteessa tehtyihin esityksiin. Annettu vastaus myös rajaa varhaiskasvatusta vain lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Tämä ideologinen valinta on ristiriidassa Keravalla yhdessä päätetyn linjan kanssa. Voimassa olevassa Keravan varhaiskasvatussuunnitelmassa avoin päivähoitotoiminta nähdään tärkeänä ja sitä on pitkäjänteisesti pyritty kehittämään muun muassa toimintakeskusten avulla, jotka on suunniteltu palvelemaan erityisesti kotona olevia perheitä tavoitteena tarjota näille erilaisia palveluja ja tapahtumia ympäri vuoden. Niin ikään kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa linjataan Untolan toimintakeskuksen toimintaprofiili avoimen toiminnan palvelukeskukseksi. Valtuusto on ohjelman hyväksyessään katsonut ennalta ehkäisevän työn olevan kaupungin perustehtävää päinvastoin kuin virasto nyt esittää. Ohjelmassa painotetaan myös, että ennaltaehkäisevä työ on tuotava näkyvämmin esiin kaupungin talousarvion kuin myös muussakin suunnittelussa.

Viranhaltijavastauksessa myös linjataan, ettei varhaiskasvatuksen rooliin kuulu järjestää sosiaalista kerhotoimintaa ja viitataan sosiaali- ja terveysviraston suuntaan ilman, että vastauksesta kävisi ilmi, että heidän kanssaan on toiminnan jatkosta sovittu. Kannatan ylivirastollista yhteistyötä, mutta ei jätetä lapsia tyhjänpäälle.
Viraston vastauksessa kerrotaan, että Mannerheimin lastensuojeluliitolle oli tarjottu Untolan toimintakeskuksen pyörittämistä kesäksi 2013. Mielenkiintoista, ettei tästäkään informoitu lautakuntaa etukäteen. Edellisessä lautakunnan kokouksessa maaliskuussa ei puhuttu myöskään tulevasta remontista. Näyttää siis siltä, että Untola voi olla ensi kesäkuussa auki ja julkisivuremontti voidaan ajoittaa heinäkuulle niin, ettei se olennaisesti haittaa Untolan toimintakeskuksen toimintaa.

Viranhaltijavastauksessa yhtenä painavana perusteluna toimintakeskuksen sulkemiseksi kesän ajaksi perustellaan taloudellista tilannetta. Kiinnostavaa on, ettei lautakunnalle ole aiemmin budjettia tehtäessä kerrottu, että aikeissa olisi Untolan toimintakeskuksen toiminnan lakkauttaminen kesäkausiksi. Talous on helppo perustelu torpata vaatimus kuin vaatimus. Herää siis kysymys, missä ja kenen toimesta on linjattu, että Untolan toiminta ajetaan kesäksi alas? Lautakunta ei ole siitä keskustelua käynyt.

Esimerkiksi edellisen kerran, kun kasvatus- ja opetuslautakunta esitti yksimielisesti koululaisten maksuttoman kesäruokailun järjestämistä, torpattiin se valtuustossa rahapulaan vedoten. Samaan aikaan valtuustossa kuitenkin budjetoitiin 200 000 euroa Puuvalonaukion niin sanottuihin taideportaisiin. Samalla tuolloin perusteltiin, että eniten koululaisten maksuttoman kesäruokailun tarpeessa olevat lapset voivat kuitenkin jatkossakin päästä nimenomaan Untolan kesäkerhoon sosiaalisin perustein. Rahapulaan vedotaan samaan aikaan, kun kaupungin johtoporras on kehunut Keravan olevan varsin hyvässä taloudellisessa iskussa. Kyse on siis nimenomaan arvovalinnoista.

Siksi esitänkin, että lautakunta yhtyy valtuutettujen enemmistön näkemykseen:
– koululaisten kesätoimintaa ei lopeta Untolassa
– toimintakeskus pysyy avoinna myös kesällä
– avointa perhetoimintaa ja parkkitoimintaa kehitetään Keravalla

Eeva Vallius