Suomen parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

Keravan Vasemmisto haluaa, että

  • Jokaisella keravalaisella lapsella on jatkossakin tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen pienessä ryhmässä.
  • Jatketaan peruskoulun luokkakokojen pienentämistä.
  • 1.-4.-luokkalaisille oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan.
  • Varmistetaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle jatkokoulutuspaikka.
  • Maksuttomat oppimateriaalit lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
  • Oppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit riittävät vastaamaan tuen tarpeeseen.

Lue lisää kouluista ja varhaiskasvatuksesta

Katso kaikki Keravan Vasemiston vaaliteemat!

Kysely: Keravasta avoimesti tiedottava kunta, jossa panostetaan kasvatukseen, toimivaan joukkoliikenteen ja terveelliseen ympäristöön

Keravan Vasemmistoliitto ja sen valtuustoryhmä järjesti kaupunkilaisille avoimen kuntakyselyn joulu – tammikuun aikana verkossa. Kyselyyn vastasi 631 kuntalaista. Kuntalaiset haluavat Keravasta avoimesti tiedottavan kunnan, jossa panostetaan toimivaan joukkoliikenteeseen, pieniin luokkakokoihin, puhtaaseen sisäilmaan sekä kohtuuhintaisiin harrastuksiin. Keravalaiset toivovat kävelykadun elävöittämistä ja lisää nuorisotiloja. He ovat erittäin tyytyväisiä kirjastoon ja hammashuoltoon, eivätkä halua julkisia palveluita yksityistettävän. Kuntalaiset toivovat lisää ennaltaehkäisyn näkökulmaa terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin sekä sanovat jyrkän ei ampumahiihtostadionille.

Jatka lukemista ”Kysely: Keravasta avoimesti tiedottava kunta, jossa panostetaan kasvatukseen, toimivaan joukkoliikenteen ja terveelliseen ympäristöön”

Vasemmistoliitto toimii lasten oikeuksien puolesta

Vasemmistoliitto toimii lasten oikeuksien puolesta Keravalla ja koko Suomessa.

Yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen

Vasemmiston mielestä kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Tärkeää on myös, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvateta.

Keravan Vasemmistoliitto näkee, että kunnallisten päiväkotien verkon on oltava riittävä ja kattava koko Keravan alueella.

Jatka lukemista ”Vasemmistoliitto toimii lasten oikeuksien puolesta”

Lapsiperheiden hyvinvointi budjettineuvottelujen kärkeen

Keravan Vasemmistoliitto haluaa pienemmät ryhmäkoot ja säilyttää tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden päiväkodeissa.Keravan Vasemmistoliitto haluaa nostaa lapsiperheiden hyvinvoinnin Keravan budjettineuvotteluiden kärkeen. Se tarkoittaa päiväkotien osalta tavoitteeksi pienempiä ryhmäkokoja ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen turvaamista kaikille lapsille.

Koulujen osalta se tarkoittaa luokkakokojen pienentämisen jatkamista. Ehdotamme lisäksi leikkipuistoihin maksutonta kesäruokailua lapsille, Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski kertoo. Jatka lukemista ”Lapsiperheiden hyvinvointi budjettineuvottelujen kärkeen”

Aurinkopaneelit koulujen katoille

Aurinkopaneelit koulujen katoilleKeravan valtuustossa käytiin laaja energiapoliittinen keskustelu maanantaina 11.5. Keskustelua avasi Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto. Hän kertoi muun muassa uusiutuvien kuuluvan yhä vahvemmin yrityksen sapluunaan.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski kysyi, että voisiko keravalaisten koulujen ja muiden kaupungin toimitilojen katoille asentaa aurinkopaneeleita. Lehdon mukaan tämä olisi hyvä ajatus.

Aiemmin Lohikoski oli kysynyt kaupunginhallituksessa voisiko Keravan Energian kautta saada samanlaisia aurinkovoiman nimikkopaneeleita kuin Helsingissä tarjotaan. Valtuustossa Keravan energian toimitusjohtaja Lehto kertou, että asia etenee, ja lähiaikoina Keravan energia tulee tarjoamaan nimikkopaneeleita.

Valtuutettu Maila Hölttä (vas.) kysyi Lehdolta tuulivoimasta, ja sai vastauksen, että siihenkin tullaan satsaamaan aiempaa enemmän.

Kouluasiassa kuntalaisten voitto Keravalla!

Keravan valtuusto päätti eilen antaa lisäresursseja kasvatus- ja opetuslautakunnalle niin, että Savion ja Kalevan kouluille voidaan perustaa ylimääräiset 1. luokat. Päätöksen seurauksena koulutulokkaat pääsevät lähimpään kouluunsa. Tämä oli pitkän kamppailun tulos, jossa Vasemmisto oli eturintamassa aktiivisten kuntalaisten kanssa.

Valtuuston keskustelussa Vasemmiston Tuukka Kallas käytti puheenvuoron:

”On hyvä, että koulutulokasasiaan reagoidaan ja epäkohtiin puututaan. Suuri kiitos vanhemmille kansalaisaktiivisuudesta. Tämä on herätys virkamieskoneistolle. Olisi todellakin tarpeellista nostaa lähikouluperiaatteen toteutuminen korkeammalle virkamiesten prioriteeteissa. On ihmeellistä ettei täyteen tuputetuista koululuokista ei osata joustaa alaspäin. Oppilaiden vyöryttäminen on ensi vuonna vähintään yhtä suuri ongelma ja toivon, että ongelmaan löydetään nyt ratkaisu. Ongelma koskettaa joka seitsemättä keravalaisista ekaluokkalaista. Kuntalaisten aktiivisuus on todella tärkeää ja toivon, että vastaisuudessa tämänkaltaista liikehdintää nähtäisiin enemmänkin jos epäkohtia havaitaan. Tällä kertaa ihmisten aktiivisuuden herätti kaikkein pienempien kuntalaisten edun ajaminen.”

Keravan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski kertoo tarkemmin asiasta blogissaan.

Keravan Vasemmisto tukee vanhempien vaatimuksia kouluasiassa

Keravan kaupunginhallitus vastaanotti tänään aktiivisten kuntalaisten keräämät adressit Kalevan ja Savion alueen ekaluokkalaisten sijoittamiseksi lähikouluihinsa.

Suuri kiitos aktiivisuudesta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tukee vanhempien vaatimuksia ja toivon, että muistakin ryhmistä löytyy adressille ja sen vaatimuksille tukea.

Nuorisotakuu Keravalla pitää olla muutakin kun sanoja paperilla

Keravan Vasemmisto näkee nuorisotakuun yhdeksi tärkeimmistä hankkeista. Olisikin tärkeää, että se onnistuisi muutenkin kuin vain kauniina sanoina paperilla, totesi Keravan Vasemmiston ensimmäinen varavaltuutettu Juhani Lohikoski valtuustossa 13.5. Valtuusto käsitteli vastausta aloitteeseen, jossa kysyttiin miten Kerava aikoo hoitaa nuorisotakuun. Jatka lukemista ”Nuorisotakuu Keravalla pitää olla muutakin kun sanoja paperilla”