Kouluasiassa kuntalaisten voitto Keravalla!

Keravan valtuusto päätti eilen antaa lisäresursseja kasvatus- ja opetuslautakunnalle niin, että Savion ja Kalevan kouluille voidaan perustaa ylimääräiset 1. luokat. Päätöksen seurauksena koulutulokkaat pääsevät lähimpään kouluunsa. Tämä oli pitkän kamppailun tulos, jossa Vasemmisto oli eturintamassa aktiivisten kuntalaisten kanssa.

Valtuuston keskustelussa Vasemmiston Tuukka Kallas käytti puheenvuoron:

”On hyvä, että koulutulokasasiaan reagoidaan ja epäkohtiin puututaan. Suuri kiitos vanhemmille kansalaisaktiivisuudesta. Tämä on herätys virkamieskoneistolle. Olisi todellakin tarpeellista nostaa lähikouluperiaatteen toteutuminen korkeammalle virkamiesten prioriteeteissa. On ihmeellistä ettei täyteen tuputetuista koululuokista ei osata joustaa alaspäin. Oppilaiden vyöryttäminen on ensi vuonna vähintään yhtä suuri ongelma ja toivon, että ongelmaan löydetään nyt ratkaisu. Ongelma koskettaa joka seitsemättä keravalaisista ekaluokkalaista. Kuntalaisten aktiivisuus on todella tärkeää ja toivon, että vastaisuudessa tämänkaltaista liikehdintää nähtäisiin enemmänkin jos epäkohtia havaitaan. Tällä kertaa ihmisten aktiivisuuden herätti kaikkein pienempien kuntalaisten edun ajaminen.”

Keravan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski kertoo tarkemmin asiasta blogissaan.