Ympäristövaliokunta puoltaa ilmastolakia

Vasemmistoliiton kansanedustaja Martti Korhosen johtama ympäristövaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä ilmastolaiksi. Korhonen pitää hyvänä lain saamaa laajaa poliittista tukea. Lakiesitys menee istuntosaliin äänestykseen ensi viikolla.

Valiokunnan mielestä laki lisää ilmastopolitiikan kokonaishallintaa, yhteiskunnallista näkyvyyttä ja painoarvoa. Laki voi parantaa myös Suomen cleantech-sektorin liiketoimintamahdollisuuksia.
Lailla on tarkoitus pohjustaa ilmastopolitiikan suunnittelua ja auttaa päästöjen vähentämisessä. Laki on viranomaisia ohjaava puitelaki, jolla ei ole välittömiä vaikutuksia esimerkiksi yrityksiin, kansalaisiin tai maanviljelijöihin.

Perussuomalaiset jätti mietintöön vastalauseen.

 

Uusi tavoiteohjelma

Vasemmistoliitto hyväksyi ”Rikkaus lisääntyy jakamalla” -tavoiteohjelman puoluekokouksessaan 20. kesäkuuta. Siinä se linjaa tavoitteensa vuosille 2010-2015.

”Vasemmistoliitto on punavihreä vasemmistopuolue, uudenaikainen työväenpuolue, joka tavoittelee oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja vapaata yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja ympäristö ovat etusijalla. Vasemmistoliitto jatkaa työväenliikkeen suurta kertomusta, jossa me yhdessä olemme tekemässä muutosta.

Vasemmisto tukee ihmisten omia kamppailuja paremman yhteiskunnan ja elämän puolesta. Näillä tarkoitetaan sekä yhteiskunnallisia liikkeitä että pieniä jokapäiväisiä tekoja esimerkiksi mielekkäämpien töiden löytämiseksi tai paremman palkan ja sopivamman asunnon saamiseksi.”