MIELENTERVEYSPALVELUIDEN PARANTAMINEN HALLITUSOHJELMAAN

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii, että sote-ratkaisussa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa mielenterveys- ja päihdepalvelut nostetaan pöydälle. Sote-uudistuksessa on keskitytty pitkälti somaattisten sairauksien hoitoketjuihin ja pelkona on mielenterveys- ja päihdepalveluiden unohtaminen. Keskeistä on oikea-aikainen ja matalan kynnyksen hoitoon pääsyn varmistaminen ja hoidon intensiteetistä huolehtiminen. Mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoitus on varmistettava.

Vuonna 2013 noin 50 prosenttia suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutui mielenterveyden häiriöistä. Suurin mielenterveysongelma on masennus. Jokaisena päivänä 12 ihmistä jää eläkkeelle masennuksen takia ja puolet heistä on alle 30-vuotiaita nuoria. Nuorten tekemien itsemurhien määrä on maassamme maailman korkeimmalla tasolla. Mielenterveyspalveluissa on huomioitava eri väestöryhmien, kuten eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien erityistarpeet. Mielenterveystyöstä säästäminen on väärin. Sillä ei tasapainoteta julkista taloutta.

Lisäpanostus mielenterveystyöhön maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Euroopan komissio on laskenut taloudellisen panostuksen ehkäisevään mielenterveystyöhön tuovan kuusinkertaisen hyödyn. Suomessa toimii lähes 250 mielenterveysyhdistystä, joiden merkitys mielenterveyskuntoutujan toipumisessa on merkittävä. Yhdistysten toiminta on julkisen sektorin toimintaa täydentävää. Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii, että tulevissa hallitusneuvotteluissa sitoudutaan järjestöjen kannalta keskeiseen rahapelimonopolin säilyttämiseen ja tärkeää työtä tekevien järjestöjen rahoituspohjan varmistamiseen.

Puoluevaltuusto muistuttaa mielenterveys- ja päihdeongelmien olevan yksi keskeisimmistä kansanterveyden ongelmista. Hoitoketjujen kuntoon saattaminen on yksi sote-ratkaisun keskeinen tavoite.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kannanotto 7.3.2015

Lisätietoja:

Pia Lohikoski, puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

Kaapit auki ja avioliittolaki uusiksi

avioliittolaki tahdon vasemmistoVasemmistoliiton puoluevaltuusto ilmaisee vahvan tukensa eduskunnan käsittelyssä olevalle suomalaisten enemmistön tukemalle kansalaisaloitteelle tasa-arvoisesta avioliittolaista. Aloitteen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus avioitua. Oikeus avioliittoon on keskeinen ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys. Suomen on korkea aika liittyä Pohjoismaiden ja useiden muiden Euroopan maiden rintamaan yhdenvertaisuuden puolesta. Jatka lukemista ”Kaapit auki ja avioliittolaki uusiksi”

Revitään leikkauslistat kunnissa ja eduskunnassa

Suomessa on viime aikoina tultu vahvasti esiin leikkausvaatimuksilla sekä hallituksen sisältä että sen läheltä. Leikkausvaatimuksia ovat esittäneet uusi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori sekä kaikkien leikkauslistojen isä, Raimo Sailas. Samaa puhetta kuulee kunnissa valtansa ja voimansa tunnossa olevan kokoomuksen suunnalta.

Niin eduskunnan kuin kuntatasollakin meidän on revittävä leikkauslistat. Näin siis Merja Kyllösen eduskunnan kyselytunnilla osoittaman esimerkin innoittamana. Ei ole järkeä upottaa Suomea samaan suohon kuin Etelä-Euroopan maat, joissa nuorten tulevaisuutta leikataan samalla kun leikataan palkkoja ja sosiaaliturvaa. Iso-Britannia on myös ikävä esimerkki siitä mihin leikkauspolitiikka johtaa. Leikkauspolitiikan seurauksena ei ole talouskasvu, vaan sosiaalisen epätasa-arvon kasvu, toisaalta paheneva lama ja työttömyys.

Vasemmisto on vaihtoehto leikkauspolitiikalle. Vasemmiston pitää nostaa esiin omat teemat ja vaatia työllistävää elvytystä, asuntorakentamista, laittaa harmaa talous kuriin sekä ajaa oikeudenmukaisempaa verotusmallia, jossa mm. pääoman kerääjät maksaisivat myös kuntaveroa. Jatka lukemista ”Revitään leikkauslistat kunnissa ja eduskunnassa”