Tasa-arvoinen päivähoito-oikeus on säilytettävä

pinterest_paivahoito”Vasemmistoliitto vastustaa esitystä rajoittaa lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. Subjektiivisella päivähoito-oikeudella turvataan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön perustana tulee olla lapsen oikeudet ja lapsen näkökulma.”

Päivähoito-oikeuden rajaaminen lisää eriarvoisuutta lasten keskuudessa jättäen kokopäivähoidosta hyötyviä ja sitä tarvitsevia lapsia sen ulkopuolelle. Päivähoito-oikeuden rajaaminen lisää myös byrokratiaa ja kuntien hallinnollisia kustannuksia. Lapset joutuisivat myös eriarvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan, koska kuntien käytännöt myöntää lapselle kokopäiväinen päivähoitopaikka poikkeaisivat toisistaan.

Ei romuteta päivähoito-oikeutta, vai mitä demarit? Älkää tehkö samaa virhettä, kuin teitte leikatessanne lapsilisiä. Olkaa pienimpien puolella, kuten ennen olitte. Kuunnelkaa varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ja säilyttäkää subjektiivinen päivähoito-oikeus. Tässä on koko vasemmiston yhteinen tilaisuus näyttää kokoomukselle, että lasten oikeuskista pidetään kiinni. Kerran poistettuja oikeuksia ja palveluita on todella vaikeaa saada takaisin.”

Lue Vasemmistoliiton perhepoliittisen työryhmän puheenjohtajan Pia Lohikosken koko bloggaus. Lue lisää…