Kriisinhoidosta kohti koronaexit -suunnitelmaa

Käsittelemme viime vuoden tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Ne kertovat poikkeuksellisesta ajasta, jota ei meistä kukaan osannut ennustaa etukäteen. Poikkeuksellisista haasteista, uusista työtavoista, työttömyydestä ja palveluiden rajaamisesta.

Monien toimeentulo on ollut koetuksella, etenkin palvelusektorilla, kun työpaikat laitettiin kiinni tai niiden toimintaa rajattiin. Viime vuoden muotisanana oli etä: oli etäkoulua, etätyötä, etäjuhlia ja etäkokouksia. Sosiaalisuus kärsi. Monelle se vahvisti yksinäisyyttä ja syvensi vaikeuksia.

Kaupungin tehtävä on olla kuntalaisten rinnalla. Viime vuonna Kerava onnistui tässä hyvin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö meillä olisi haasteita. Tästä kuulimme useita konkreettisia esimerkkejä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa.

Onkin tärkeää rakentaa fiksu koronaexit suunnitelma, jossa huomioidaan erityisesti nuoret ja ikäihmiset. Keskiössä pitäisi olla syrjäytymisen estäminen, työllisyyden parantaminen ja osaamisen vahvistaminen. Se on Keravan Vasemmiston mielestä tulevan valtuustokauden alun keskeisin tehtävä.


Hyvä puheenjohtaja, palataan viime vuoteen.

Varhaiskasvatuksessa tehtiin tärkeää työtä tukien lasten kasvua kriisin keskellä, ja perusopetuksen sekä lukion puolella opettajat ottivat suuren harppauksen etäkouluttaessaan oppilaita.

Suuri kiitos pitää antaa Keravan terveys- ja sosiaalipuolen työntekijöille, jotka ovat tehneet tärkeää työtä kriisin eturintamassa. Oli oikein, että palkitsimme työntekijämme erinomaisesta työstä.

Meidän on kuitenkin syytä muistaa, että viime vuosi olla raskas kaupunkimme työntekijöille. Moni heistä on väsynyt, ja kaikkien toive on, että syksyllä pystyisimme työskentelemään normaalimmassa ympäristössä.


Arviointikertomuksessa puhutaan sairauspoissaoloista. Se on asia mistä olemme puhuneet täällä paljon.

Keravan Vasemmiston mielestä on tärkeää miettiä toimivia keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Näemme, että tässä keskiössä on hyvä johtaminen, työnkuvien kehittäminen, reilu palkkaus, ennaltaehkäisevä työhyvinvointi sekä turvalliset ja terveelliset työympäristöt.

On selvää, että koronakriisi on vaikuttanut melkoisesti kaupunkimme viime vuoden talouteen. Silti lopputuloksena oli selkeästi ylijäämäinen tilinpäätös. Taloutemme on ollut vahvassa kunnossa ja lainakantamme maltillinen, kuten kamreeri tämän kohdan esittelyssä totesi.

Haasteita meillä on tämän vuoden osalta pitkälti siksi kun budjettineuvotteluissa päätettiin alijäämäisestä budjetista. Sellaisia ei kestä tehdä monena vuonna. Meidän pitää miettiä asiat fiksummin.


Hyvä puheenjohtaja ja arvon keravalaiset,

Talouden asiantuntijat ovat arvioineet, että talous tulee elpymään kesän ja syksyn aikana. Se vahvistaa myös kuntatalouttamme ja piristää työllisyyttä. Oma valonpilkahdus on myös se, että verotulomme ovat tänä vuonna toteutuneet budjetoitua vahvempana.

Syksyllä meidän on mietittävä ratkaisu, jossa leikkauslistojen sijaan rakennetaan Keravan tie ulos koronakriisistä peruspalveluita vahvistaen nuorten ja ikäihmisten tarpeiden näkökulmasta.

On tarpeen myös huomioida taloudellinen päätöksenteko ilmastonäkökulmasta. Olisi tärkeää, että kaupunki ottaisi taloudellisen budjetin rinnalle ilmastobudjetin, jolla mitataan askelia matkalla hiilinegatiiviseen aikaan.

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen ja haluaa toivottaa kaikille lämmintä ja vehreää kesää. Muistetaan käydä Taiteen kotitalolla tänäkin kesänä. Ladataan akkuja ja rakennetaan taas yhdessä hyvää ja oikeudenmukaista Keravaa kaikille ensi syksynä.

Juhani Lohikoski
Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro, tilinpäätöskeskustelussa valtuustossa 15.06.2021

2017: luokkakokoja pienennetään, lisää resursseja vanhustenhoitoon, päiväkotiryhmät eivät kasva…

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski käytti ryhmäpuheenvuoron budjettikeskustelussa. Lohikoski kiitti, että luokkakokoja pienennetään, vanhuushoitoon saadaan lisää resursseja, päiväkotien ryhmäkoteja ei suurenneta sekä kasvatus- ja opetuspuolelle saadaan työntekijöitä lisää.
Investointipuolella merkittävää on Päivölänlaakson alakoulun eteneminen ja ryhmä painotti uimahallin tärkeyttä. Hintatarjouskilpailun jälkeen on edettävä ripeästi rakentamiseen.

>> Lue lisää

Untolan toimintakeskus suljetaan kesäksi? Vasemmisto jätti eriävän mielipiteen

untolan toimintakeskusKeravan Vasemmiston kaupunginvaltuutettu Pia Lohikoski ja 26 muuta valtuutettua (valtuuston enemmistö) jättivät tammikuussa 2013 valtuustoaloitteen Untolan toimintakeskuksen toiminnan turvaamiseksi myös kesäkautena, kun oli kuulunut huhuja toimintakeskuksen sulkemisesta kesäksi. Aloitteessa vaadittiin selvittimään edellytykset, jotta Untolan toimintakeskuksen kesätoimintaa voidaan jatkaa. Tärkeäksi koettiin, että Untolassa jatkuu koululaisten kesätoimintaa, avointa perhetoimintaa ja parkkitoimintaa kehitetään Untolassa.
Huhtikuun kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa. Huhut sulkemisesta vahvistuivat, kun virkamiehen esittelyssä Untolan toimintakeskuksen alasajoa kesäksi perusteltiin pitkälti taloudellisilla syillä. Valitettavasti Vasemmiston Eeva Valliuksen tekemaa vastaehdotusta ei lautakunnassa tuettu, ja näin lähes koko lautakunta seisoi virkamiehen esityksen takana. Vasemmisto jätti eriävän mielipiteen päätökseen, jonka voit lukea alta. Seuraavaksi asiaa käsittelee kaupunginhallitus ja myöhemmin kaupunginvaltuusto. Nyt näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että Untolan toimintakeskus ei ole kesällä avoinna keravalaisille, mikä on erittäin ikävä asia.

Eriävä mielipide:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2013/38 §

UNTOLAN TOIMINTAKESKUKSEN TOIMINNAN TURVAAMINEN

Esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta yhtyy Keravan valtuuston enemmistön (27 valtuutettua) allekirjoittamaan aloitteeseen varmistaa Untolan toimintakeskuksen toiminta tulevana kesänä. Koemme tärkeäksi, että Untola säilyy tulevaisuudessakin matalan kynnyksen kokoontumis- ja kesäretkipaikkana keravalaisille lapsiperheille.

Samoin on tärkeää, että lasten sosiaalista kesäkerhotoimintaa jatketaan. Edellisessä kasvatus- ja opetuslautakunnassa puhuttiin syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä osana nuorisotakuun toteutumista. Linjausten pitää olla uskottavia myös tekojen tasolla, ei pelkästään sanojen.

Kasvatus- ja opetusviraston viranhaltijavastauksessa jätetään vastaamatta monilta osin valtuustoaloitteessa tehtyihin esityksiin. Annettu vastaus myös rajaa varhaiskasvatusta vain lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Tämä ideologinen valinta on ristiriidassa Keravalla yhdessä päätetyn linjan kanssa. Voimassa olevassa Keravan varhaiskasvatussuunnitelmassa avoin päivähoitotoiminta nähdään tärkeänä ja sitä on pitkäjänteisesti pyritty kehittämään muun muassa toimintakeskusten avulla, jotka on suunniteltu palvelemaan erityisesti kotona olevia perheitä tavoitteena tarjota näille erilaisia palveluja ja tapahtumia ympäri vuoden. Niin ikään kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa linjataan Untolan toimintakeskuksen toimintaprofiili avoimen toiminnan palvelukeskukseksi. Valtuusto on ohjelman hyväksyessään katsonut ennalta ehkäisevän työn olevan kaupungin perustehtävää päinvastoin kuin virasto nyt esittää. Ohjelmassa painotetaan myös, että ennaltaehkäisevä työ on tuotava näkyvämmin esiin kaupungin talousarvion kuin myös muussakin suunnittelussa.

Viranhaltijavastauksessa myös linjataan, ettei varhaiskasvatuksen rooliin kuulu järjestää sosiaalista kerhotoimintaa ja viitataan sosiaali- ja terveysviraston suuntaan ilman, että vastauksesta kävisi ilmi, että heidän kanssaan on toiminnan jatkosta sovittu. Kannatan ylivirastollista yhteistyötä, mutta ei jätetä lapsia tyhjänpäälle.
Viraston vastauksessa kerrotaan, että Mannerheimin lastensuojeluliitolle oli tarjottu Untolan toimintakeskuksen pyörittämistä kesäksi 2013. Mielenkiintoista, ettei tästäkään informoitu lautakuntaa etukäteen. Edellisessä lautakunnan kokouksessa maaliskuussa ei puhuttu myöskään tulevasta remontista. Näyttää siis siltä, että Untola voi olla ensi kesäkuussa auki ja julkisivuremontti voidaan ajoittaa heinäkuulle niin, ettei se olennaisesti haittaa Untolan toimintakeskuksen toimintaa.

Viranhaltijavastauksessa yhtenä painavana perusteluna toimintakeskuksen sulkemiseksi kesän ajaksi perustellaan taloudellista tilannetta. Kiinnostavaa on, ettei lautakunnalle ole aiemmin budjettia tehtäessä kerrottu, että aikeissa olisi Untolan toimintakeskuksen toiminnan lakkauttaminen kesäkausiksi. Talous on helppo perustelu torpata vaatimus kuin vaatimus. Herää siis kysymys, missä ja kenen toimesta on linjattu, että Untolan toiminta ajetaan kesäksi alas? Lautakunta ei ole siitä keskustelua käynyt.

Esimerkiksi edellisen kerran, kun kasvatus- ja opetuslautakunta esitti yksimielisesti koululaisten maksuttoman kesäruokailun järjestämistä, torpattiin se valtuustossa rahapulaan vedoten. Samaan aikaan valtuustossa kuitenkin budjetoitiin 200 000 euroa Puuvalonaukion niin sanottuihin taideportaisiin. Samalla tuolloin perusteltiin, että eniten koululaisten maksuttoman kesäruokailun tarpeessa olevat lapset voivat kuitenkin jatkossakin päästä nimenomaan Untolan kesäkerhoon sosiaalisin perustein. Rahapulaan vedotaan samaan aikaan, kun kaupungin johtoporras on kehunut Keravan olevan varsin hyvässä taloudellisessa iskussa. Kyse on siis nimenomaan arvovalinnoista.

Siksi esitänkin, että lautakunta yhtyy valtuutettujen enemmistön näkemykseen:
– koululaisten kesätoimintaa ei lopeta Untolassa
– toimintakeskus pysyy avoinna myös kesällä
– avointa perhetoimintaa ja parkkitoimintaa kehitetään Keravalla

Eeva Vallius