Suomen parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

Keravan Vasemmisto haluaa, että

 • Jokaisella keravalaisella lapsella on jatkossakin tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen pienessä ryhmässä.
 • Jatketaan peruskoulun luokkakokojen pienentämistä.
 • 1.-4.-luokkalaisille oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan.
 • Varmistetaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle jatkokoulutuspaikka.
 • Maksuttomat oppimateriaalit lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
 • Oppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit riittävät vastaamaan tuen tarpeeseen.

Lue lisää kouluista ja varhaiskasvatuksesta

Katso kaikki Keravan Vasemiston vaaliteemat!

Vasemmiston valinta: turvataan terveys

Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaista lähellä ja helposti saatavilla

 • Keravan terveyskeskus säilytetään julkisena palveluna. Ei pakkoyhtiöittämiselle ja yksityistämiselle.
 • Terveyskeskusmaksut poistetaan.
 • Ennaltaehkäisevää lastensuojelu- ja perhetyötä tehdään kunnon resursseilla.
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluja saatava ajoissa ja ponnistuksitta.
 • Turvallista ja arvokasta vanhuutta tuetaan riittävällä hoitajamitoituksella ja kuntouttavilla palveluilla.
 • Maksuton ehkäisy alle 25 vuotiaille.
 • Maahanmuuttajien kotouttaminen hoidetaan hyvin.

Katso kaikki Keravan Vasemmiston vaaliteemat!

Keravan Vasemmisto julkistaa ehdokkaita

Keravan Vasemmistoliitto hakee vaalivoittoa huhtikuun kuntavaaleista uudistuneella ehdokaslistallaan. Esittelemme tässä heistä kuusi ensimmäistä.


Kaupunginhallituksen jäsen ja ryhmäjohtaja Pia Lohikoski hakee jatkokautta. Työssään Lohikoski toimii vuokralaisten edunvalvojana.

– Olen iloinen, että vuosia vaatimamme koulujen luokkakokojen pienennys meni vihdoin eteenpäin. Sitä pitää jatkaa ja pienentää myös päiväkotien ryhmäkokoja. On vaikutettava vahvemmin asumisen hintaan. Kunnan on kaavoitettava riittävästi asuntoja vastaamaan kysyntään ja rakennettava kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, linjaa Lohikoski.

Jatka lukemista ”Keravan Vasemmisto julkistaa ehdokkaita”

Lohikoski ja Törmänen ehdolla Tradekan vaaleissa

Tradekan vaalit ovat maaliskuussa. Äänestä Vasemmistoliiton listaa.Tradekan vaalit pidetään maaliskuussa. Vasemmistoliitto osallistuu vaaleihin laajalla listalla. Mukana on myös kaksi keravalaista Vasemmiston aktiivia Pia Lohikoski ja Riitta Törmänen. Lohikosken numero on 10 ja Törmäsen 20.

Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalien äänestysaika on 1.-21. maaliskuuta. Uusimaalainen jäsen anna äänesi Vasemmistoliiton listalle.

Tradekan vaaleissa ehdolla Keravalta Pia Lohikoski ja Riitta Törmänen.

Turha ja päällekkäinen hallinto purettava

Vasemmisto ehdottaa Suomeen laajaa hallinnon rakenneuudistusta, jonka perustana on hallinnon yksinkertaisuus, demokraattisuus ja tehokkuus. Ehdotus perustuu kolmiportaiseen hallintorakenteeseen: kunta, aluehallinto ja valtio. Ajatus ei ole uusi, vasemmisto on ajanut kolmiportaista hallintoa jo 1980-luvulta.

Mallissa uusi itsehallinnollinen ja suorilla vaaleilla johdettava aluehallinto korvaisi nykyiset maakunnat, suuren joukon erilaisia kuntayhtymiä, suunnitellun metropolihallinnon sekä pääosin myös ELY:t, AVI:t ja TE-toimistot. Ehdotettu malli voidaan toteuttaa yhteen sovitettuna sote-uudistukseen tai sen korvaavana. Jatka lukemista ”Turha ja päällekkäinen hallinto purettava”

Kirkon korostettava solidaarisuutta

Keijo Pouttu - Keravan seurakuntavaalitKeravan Vasemmistoliiton aktiivi Keijo Pouttu on ehdolla seurakuntavaaleissa.

”Kirkon sanoma on korostaa solidaarisuutta ihmisten välillä sekä lähimmäisen rakkautta ja vastuuta kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kohtaan”, näkee Pouttu.

Hänen mukaansa nyky-yhteiskunnan arvot ovat kovia, ja seurakunta tuo yhä kovenevan kilpailun maailmaan armon sanomaa.

Kelloseppä Keijo Pouttua voit äänestää Keravalla numerolla 40. Löydät hänet ”Rakkaus ja vastuu lähimmäisestä” -ehdokaslistalta.

Ennakkoon vaaleissa voi äänestää 31.10. asti ja varsinainen vaalipäivä on 9.11. Keravan seurakunnassa. Äänestyspaikat ja lisätiedot täällä.

Vasemmiston kannatus 10 prosenttia Keravalla!

Vasemmisto oli toukokuun eurovaalien todellinen voittaja.
Lopullisen laskennan jälkeen Vasemmiston kannatus oli Keravalla tasan 10 prosenttia. Joissakin kaupunginosissa Keravalla kannatuksemme oli liki 15 prosenttia. Keravan tulos on Uudenmaan kolmanneksi korkein kannatus Karkkilan ja Hyvinkään jälkeen!

Syitä menestykseen on useita. Vasemmistolla oli upea ehdokaslista, selkeät kampanjateemat talouskurinvastaisuus kärkenään, sekä aktiivinen vaalikampanja, jossa koko organisaatio oli ihan eri tavalla mukana kuin edellisissä eurovaaleissa.

Keravalla eniten ääniä keräsivät Merja Kyllönen, Li Andersson ja Pia Lohikoski.

Vasemmisto palasi europarlamenttiin ja samalla Euroopan Vasemmisto liki tuplasi kannatuksensa.

Kiitos kaikille äänestäjille ja kovasti vaalityötä tehneille aktiiiveillemme. Tämä on teidän kaikkien ansiota.

Keravan Vasemmisto: Arhinmäki presidentinvaaleihin

Kevätkokouksessaan Keravan Vasemmistoliitto valitsi puheenjohtajakseen Oili Liukkosen. Varapuheenjohtajana jatkaa Pauli Saarinen. Muiksi johtokunnan jäseniksi tulivat valituiksi Juhani Lohikoski, Jukka Pesu ja Lauri Saloriutta sekä varajäseniksi Maila Hölttä ja Pia Lohikoski.

Keravan Vasemmistoliitto kannustaa jäseniään ja tukijoitaan panemaan itsensä likoon vielä vaalien loppusuoralla, jotta Uudellamaalla varmistuisi kolmas kansanedustajapaikka Vasemmistoliitolle. Keravalla uskotaan, että yksi uusista edustajista on Pia Lohikoski.

Puolueosasto muistuttaa, että Vasemmistoliiton on jatkettava ripeästi valmistautumista presidentinvaaliin, joka pidetään tammikuussa 2012. Liiton on asetettava oma ehdokas, jonka tulisi olla puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.