Aloite yleisten puistovessojen saamisesta puistoihin

Keravalla on useita puistoja, jotka ovat kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä kesäisin. Tällaisia ovat esimerkiksi Salavapuisto Saviolla, Sompionpuisto Sompiossa ja Aurinkomäki kaupungin keskustassa.

Salavapuistoa on kehitetty paljon viime vuosina. Sinne on tullut monenlaista aktiviteettia kaiken ikäisille ja puistossa järjestetään myös kaupunginosan kyläjuhlat. Sompionpuistossa voi ottaa aurinkoa, pelailla futista, harrastaa joogaa tai olla piknikillä. Puistoon on tulossa skeittiparkki lähivuosina. Samoin viherkaavassa sille on määritelty aluepuistostatus, jolla puiston toiminnallisuus tulee vahvistumaan. Aurinkomäki taasen on kaikkien suurten kaupunkitapahtumien keskipiste, aktiivisesti lapsiperheiden käytössä ja kaupunkilaisten piknikpaikka.


Mainitut puistot ovat keravalaisten arvostamia kesänvietto-, rentoutumis- ja harrastamispaikkoja. Puistojen kasvava suosio vaatii niiden kehittämistä. Puistot kaipaavat yleisiä vessoja. Ne mahdollistavat pidemmän oleilun ystävien kanssa ja vaikuttavat alueen yleiseen siisteyteen myönteisesti. Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa mainittuihin puistoihin yleiset vessat.


Juhani Lohikoski

Keravalla 15.06.2021

Aloite: Yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosasssa

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosassa viereisen MU-2 alueen mukaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on retkeilyyn ja ulkoiluun liittyviä virkistysarvoja. Esitämme myös rakennuskiellon (MRL 38 §) ja toimenpidekiellon (138 §) asettamista muutostyön ajaksi.

Jatka lukemista ”Aloite: Yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosasssa”

Aloite: Keravalle halutaan lisää katutaidetta

Purkutaide -projekti on luomalla katutaidetta ihastuttanut keravalaisia kesän aikana. Kymmenet suomalaiset ykkösketjun graffititaiteilijat ovat maalanneet tuhansia neliömetrejä graffititaidetta Keravan keskustassa oleviin purettaviin taloihin. Katutaidetta on tultu ihastelemaan eri puolilta Suomea ja se on uutisoitu näyttävästi valtakunnan mediassa.

Nyt keravalaiset valtuutetut haluavat varmistaa, että katutaide kuuluu jatkossakin keravalaiseen katukuvaan. 36 valtuutettua liittyi Vasemmiston varavaltuutettu Tuukka Kallaksen ja valtuutettu Juha Vuorensyrjän ensimmäisinä allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen.

Jatka lukemista ”Aloite: Keravalle halutaan lisää katutaidetta”

Tähdelounaiden myyntikokeilu alkaa

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Pia Lohikosken laatima ja yhdessä Säde Evilän (vihr.) kanssa keräämä valtuustoaloite koulujen ja päiväkotien tähdelounaiden myynnistä johti kokeiluun syksyn ajaksi. Eli kuntalaiset voivat ruokailla 2 euron hintaan Keravan lukiolla klo:12-12.30 aina kun oppilasruokailusta jää yli ruokaa ja näin vähennämme turhaa ruokahävikkiä. Ruokalipukkeita myydään Sinkalla. Kokeilun jälkeen ylijäämälounaiden myynti voi laajentua, mikäli syksyn kokeilu osoittaa, että kysyntää on.

Valtuustoaloite perintäyhtiön vaihtamisesta ja perintäohjeistuksen päivittämisestä

Keravan Vasemmistoliiton Juhani Lohikoski teki 16.12.2013 valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitettiin kaupungin purkavan sopimuksen perintäyhtiö Lindorffin kanssa, ja uutta yhteistyötahoa selvittäessä tutkittaisiin olisiko perintä mahdollista toteuttaa omana tuotantona. Samalla kaupungin perintäperiaatteita päivitettäisiin, niin että voitaisiin ehkäistä velkaantumiskierrettä ja varmistaa lautakuntien budjettien asiakasmaksut. Aloitteen allekirjoitti 17 valtuutettua. Jatka lukemista ”Valtuustoaloite perintäyhtiön vaihtamisesta ja perintäohjeistuksen päivittämisestä”

Valtuustoaloite perhepäivähoidosta Keravalla

Perhepäivähoito on monellakin tavalla edullinen päivähoidon muoto. Kunnalle se on edullista, kun hoitaja antaa kotinsa kunnan päivähoidon käyttöön kohtuullista korvausta vastaan. Lapsille se on pienten ryhmien ansiosta rauhallinen ja lasten erityistarpeet huomioiva hoitomuoto. Hoitajalle puolestaan tarjoutuu elämäntilanteeseen sopiva tapa tehdä työtä.

Perhepäivähoitopaikat auttaisivat Keravan päivähoitopaikkojen puutteeseen. Päiväkodeissa on tällä hetkellä reilusti yli sata lasta (127) rakenteellisilla ylipaikoilla ja lisää on tulossa päivähoidon jonoihin kaiken aikaa. Kunnallisten perhepäivähoitajien jäädessä eläkkeelle, on Keravalla etsitty tilalle yksityisiä ostopalveluperhepäivähoitajia Jatka lukemista ”Valtuustoaloite perhepäivähoidosta Keravalla”

Aloite harmaan talouden kitkemisestä

Vasemmiston kaupunginvaltuutettu Pia Lohikoski jätti 15. marraskuuta Keravan kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta. Aloitteen allekirjoitti 20 muuta kaupunginvaltuutettua. Silmiinpistävää oli, että kaikista muista valtuustoryhmistä löytyi vähintään yksi allekirjoittaja, mutta kokoomuksesta ei yhtäkään. Jatka lukemista ”Aloite harmaan talouden kitkemisestä”

Aloite maahanmuuttajien kotoutuksen turvaamiseksi

Keravan kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään 17.5. maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaa. Ohjelma ei ollut uusi, vaan päivitetty versio vanhasta. Siinä luetellaan erilaisia toimenpiteitä, joilla Kerava toimii maahanmuuttajien kielitaidon, koulutuksen ja työllistymisen jne. hyväksi.

Yksi keskeinen puute valtuuston hyväksymässä kotouttamisohjelmassa oli, nimittäin tavoitteita asetettiin ilman suunnitelmaa millä palveluiden resurssit turvataan. Siksi vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti kokouksessaan valmistella asiaan liittyvän valtuustoaloitteen, jonka keskeisenä laatijana toimi Maila Hölttä, ja aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana ja valtuustossa esittävänä toimi Vasemmiston Pia Lohikoski. Aloitteeseen tuli yhteensä 24 allekirjoitusta. Jatka lukemista ”Aloite maahanmuuttajien kotoutuksen turvaamiseksi”

Valtuustoaloite pikkulasten lääkäriajanvarauksen kehittämiseksi Keravan terveyskeskuksessa

Me Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet ja muut allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus selvittää, millä keinoin voitaisiin kehittää Keravan terveyskeskuksen lääkäripalveluiden ajanvarausta ja lääkärin vastaanotolle pääsyä alle 10-vuotiaiden lasten, etenkin alle kouluikäisten osalta. Jatka lukemista ”Valtuustoaloite pikkulasten lääkäriajanvarauksen kehittämiseksi Keravan terveyskeskuksessa”