Suomen parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

Keravan Vasemmisto haluaa, että

  • Jokaisella keravalaisella lapsella on jatkossakin tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen pienessä ryhmässä.
  • Jatketaan peruskoulun luokkakokojen pienentämistä.
  • 1.-4.-luokkalaisille oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan.
  • Varmistetaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle nuorelle jatkokoulutuspaikka.
  • Maksuttomat oppimateriaalit lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
  • Oppilashuollon ja tukipalveluiden resurssit riittävät vastaamaan tuen tarpeeseen.

Lue lisää kouluista ja varhaiskasvatuksesta

Katso kaikki Keravan Vasemiston vaaliteemat!

2017: luokkakokoja pienennetään, lisää resursseja vanhustenhoitoon, päiväkotiryhmät eivät kasva…

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski käytti ryhmäpuheenvuoron budjettikeskustelussa. Lohikoski kiitti, että luokkakokoja pienennetään, vanhuushoitoon saadaan lisää resursseja, päiväkotien ryhmäkoteja ei suurenneta sekä kasvatus- ja opetuspuolelle saadaan työntekijöitä lisää.
Investointipuolella merkittävää on Päivölänlaakson alakoulun eteneminen ja ryhmä painotti uimahallin tärkeyttä. Hintatarjouskilpailun jälkeen on edettävä ripeästi rakentamiseen.

>> Lue lisää

Kuntakapinaan päivähoidon puolesta

Vasemmistoliitto käynnisti Älä varasta lapsilta -kampanjan. Tavoitteena on puolustaa tasa-arvoista päivähoito-oikeutta ja vastustaa ryhmäkokojen suurentamista

Sipilän hallitus aikoo romuttaa lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Se vaarantaa lapsen oikeuden omaan, pysyvään ryhmään ja kaverisuhteisiin. Ryhmässä toimimisen taitoja voi opettaa ennen kouluun menoa tehokkaasti vain varhaiskasvatuksen piirissä, ikätoverien kanssa.

Työttömien tai vanhempainvapaalla olevien lapsilla ei hallituksen esityksen mukaan olisi jatkossa mahdollisuutta samanlaiseen päivähoito-oikeuteen eikä oikeutta esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Jatka lukemista ”Kuntakapinaan päivähoidon puolesta”

Lapsiperheiden hyvinvointi budjettineuvottelujen kärkeen

Keravan Vasemmistoliitto haluaa pienemmät ryhmäkoot ja säilyttää tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden päiväkodeissa.Keravan Vasemmistoliitto haluaa nostaa lapsiperheiden hyvinvoinnin Keravan budjettineuvotteluiden kärkeen. Se tarkoittaa päiväkotien osalta tavoitteeksi pienempiä ryhmäkokoja ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen turvaamista kaikille lapsille.

Koulujen osalta se tarkoittaa luokkakokojen pienentämisen jatkamista. Ehdotamme lisäksi leikkipuistoihin maksutonta kesäruokailua lapsille, Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski kertoo. Jatka lukemista ”Lapsiperheiden hyvinvointi budjettineuvottelujen kärkeen”

Varhaiskasvatuskeskustelu kokosi kymmeniä kirjastolle

Keravan Tehyn puheenjohtaja Jonna Vilenius puhui Älä varasta lapsilta -keskustelutilaisuudessa Keravalla
Keravan Tehyn puheenjohtaja Vilenius kantoi huolta työntekijöiden jaksamisesta ja varhaiskasvatuksen laadusta, jos ryhmäkoot kasvavat.

Älä varasta lapsilta -keskustelutilaisuus kokosi syyslomaviikolla varhaiskasvatuksen lähitulevaisuudesta kiinnostunutta yleisöä Keravan kirjastolle.

Mukana oli varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, paikallisia kuntapoliitikkoja, lasten vanhempia ja päiväkotien tulevaisuudesta kiinnostuneita keravalaisia. Tilaisuuden järjesti Keravan Vasemmistoliitto, joka oli haastanut paikalle kaikki Keravan valtuustoryhmät. Jatka lukemista ”Varhaiskasvatuskeskustelu kokosi kymmeniä kirjastolle”

Untolan toimintakeskus suljetaan kesäksi? Vasemmisto jätti eriävän mielipiteen

untolan toimintakeskusKeravan Vasemmiston kaupunginvaltuutettu Pia Lohikoski ja 26 muuta valtuutettua (valtuuston enemmistö) jättivät tammikuussa 2013 valtuustoaloitteen Untolan toimintakeskuksen toiminnan turvaamiseksi myös kesäkautena, kun oli kuulunut huhuja toimintakeskuksen sulkemisesta kesäksi. Aloitteessa vaadittiin selvittimään edellytykset, jotta Untolan toimintakeskuksen kesätoimintaa voidaan jatkaa. Tärkeäksi koettiin, että Untolassa jatkuu koululaisten kesätoimintaa, avointa perhetoimintaa ja parkkitoimintaa kehitetään Untolassa.
Huhtikuun kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa. Huhut sulkemisesta vahvistuivat, kun virkamiehen esittelyssä Untolan toimintakeskuksen alasajoa kesäksi perusteltiin pitkälti taloudellisilla syillä. Valitettavasti Vasemmiston Eeva Valliuksen tekemaa vastaehdotusta ei lautakunnassa tuettu, ja näin lähes koko lautakunta seisoi virkamiehen esityksen takana. Vasemmisto jätti eriävän mielipiteen päätökseen, jonka voit lukea alta. Seuraavaksi asiaa käsittelee kaupunginhallitus ja myöhemmin kaupunginvaltuusto. Nyt näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että Untolan toimintakeskus ei ole kesällä avoinna keravalaisille, mikä on erittäin ikävä asia.

Eriävä mielipide:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2013/38 §

UNTOLAN TOIMINTAKESKUKSEN TOIMINNAN TURVAAMINEN

Esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta yhtyy Keravan valtuuston enemmistön (27 valtuutettua) allekirjoittamaan aloitteeseen varmistaa Untolan toimintakeskuksen toiminta tulevana kesänä. Koemme tärkeäksi, että Untola säilyy tulevaisuudessakin matalan kynnyksen kokoontumis- ja kesäretkipaikkana keravalaisille lapsiperheille.

Samoin on tärkeää, että lasten sosiaalista kesäkerhotoimintaa jatketaan. Edellisessä kasvatus- ja opetuslautakunnassa puhuttiin syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä osana nuorisotakuun toteutumista. Linjausten pitää olla uskottavia myös tekojen tasolla, ei pelkästään sanojen.

Kasvatus- ja opetusviraston viranhaltijavastauksessa jätetään vastaamatta monilta osin valtuustoaloitteessa tehtyihin esityksiin. Annettu vastaus myös rajaa varhaiskasvatusta vain lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Tämä ideologinen valinta on ristiriidassa Keravalla yhdessä päätetyn linjan kanssa. Voimassa olevassa Keravan varhaiskasvatussuunnitelmassa avoin päivähoitotoiminta nähdään tärkeänä ja sitä on pitkäjänteisesti pyritty kehittämään muun muassa toimintakeskusten avulla, jotka on suunniteltu palvelemaan erityisesti kotona olevia perheitä tavoitteena tarjota näille erilaisia palveluja ja tapahtumia ympäri vuoden. Niin ikään kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa linjataan Untolan toimintakeskuksen toimintaprofiili avoimen toiminnan palvelukeskukseksi. Valtuusto on ohjelman hyväksyessään katsonut ennalta ehkäisevän työn olevan kaupungin perustehtävää päinvastoin kuin virasto nyt esittää. Ohjelmassa painotetaan myös, että ennaltaehkäisevä työ on tuotava näkyvämmin esiin kaupungin talousarvion kuin myös muussakin suunnittelussa.

Viranhaltijavastauksessa myös linjataan, ettei varhaiskasvatuksen rooliin kuulu järjestää sosiaalista kerhotoimintaa ja viitataan sosiaali- ja terveysviraston suuntaan ilman, että vastauksesta kävisi ilmi, että heidän kanssaan on toiminnan jatkosta sovittu. Kannatan ylivirastollista yhteistyötä, mutta ei jätetä lapsia tyhjänpäälle.
Viraston vastauksessa kerrotaan, että Mannerheimin lastensuojeluliitolle oli tarjottu Untolan toimintakeskuksen pyörittämistä kesäksi 2013. Mielenkiintoista, ettei tästäkään informoitu lautakuntaa etukäteen. Edellisessä lautakunnan kokouksessa maaliskuussa ei puhuttu myöskään tulevasta remontista. Näyttää siis siltä, että Untola voi olla ensi kesäkuussa auki ja julkisivuremontti voidaan ajoittaa heinäkuulle niin, ettei se olennaisesti haittaa Untolan toimintakeskuksen toimintaa.

Viranhaltijavastauksessa yhtenä painavana perusteluna toimintakeskuksen sulkemiseksi kesän ajaksi perustellaan taloudellista tilannetta. Kiinnostavaa on, ettei lautakunnalle ole aiemmin budjettia tehtäessä kerrottu, että aikeissa olisi Untolan toimintakeskuksen toiminnan lakkauttaminen kesäkausiksi. Talous on helppo perustelu torpata vaatimus kuin vaatimus. Herää siis kysymys, missä ja kenen toimesta on linjattu, että Untolan toiminta ajetaan kesäksi alas? Lautakunta ei ole siitä keskustelua käynyt.

Esimerkiksi edellisen kerran, kun kasvatus- ja opetuslautakunta esitti yksimielisesti koululaisten maksuttoman kesäruokailun järjestämistä, torpattiin se valtuustossa rahapulaan vedoten. Samaan aikaan valtuustossa kuitenkin budjetoitiin 200 000 euroa Puuvalonaukion niin sanottuihin taideportaisiin. Samalla tuolloin perusteltiin, että eniten koululaisten maksuttoman kesäruokailun tarpeessa olevat lapset voivat kuitenkin jatkossakin päästä nimenomaan Untolan kesäkerhoon sosiaalisin perustein. Rahapulaan vedotaan samaan aikaan, kun kaupungin johtoporras on kehunut Keravan olevan varsin hyvässä taloudellisessa iskussa. Kyse on siis nimenomaan arvovalinnoista.

Siksi esitänkin, että lautakunta yhtyy valtuutettujen enemmistön näkemykseen:
– koululaisten kesätoimintaa ei lopeta Untolassa
– toimintakeskus pysyy avoinna myös kesällä
– avointa perhetoimintaa ja parkkitoimintaa kehitetään Keravalla

Eeva Vallius