Aloite: Yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosasssa

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosassa viereisen MU-2 alueen mukaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on retkeilyyn ja ulkoiluun liittyviä virkistysarvoja. Esitämme myös rakennuskiellon (MRL 38 §) ja toimenpidekiellon (138 §) asettamista muutostyön ajaksi.

Jatka lukemista ”Aloite: Yleiskaavan TP-3 työpaikka-alueiden muuttamista Keravan Jokivarren kaupunginosasssa”

Ympäristövaliokunta puoltaa ilmastolakia

Vasemmistoliiton kansanedustaja Martti Korhosen johtama ympäristövaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä ilmastolaiksi. Korhonen pitää hyvänä lain saamaa laajaa poliittista tukea. Lakiesitys menee istuntosaliin äänestykseen ensi viikolla.

Valiokunnan mielestä laki lisää ilmastopolitiikan kokonaishallintaa, yhteiskunnallista näkyvyyttä ja painoarvoa. Laki voi parantaa myös Suomen cleantech-sektorin liiketoimintamahdollisuuksia.
Lailla on tarkoitus pohjustaa ilmastopolitiikan suunnittelua ja auttaa päästöjen vähentämisessä. Laki on viranomaisia ohjaava puitelaki, jolla ei ole välittömiä vaikutuksia esimerkiksi yrityksiin, kansalaisiin tai maanviljelijöihin.

Perussuomalaiset jätti mietintöön vastalauseen.

 

Keravan Vasemmistoliitto: Metropolihallintoa tarvitaan

Helsingin seutu on yhtenäinen työssäkäynti- ja asiointialue. Keravan Vasemmistoliiton mielestä alue tarvitsee kuntauudistuksen lisäksi kokonaisuuden huomioon ottavan metropolihallinnon, jolle kuuluisi mm. maankäytön yleiskaavatasoinen suunnittelu ja päätöksenteko, vuokra-asuntotuotannosta huolehtiminen, ympäristönsuojelu, liikenneratkaisut ja joukkoliikenteen kehittäminen sekä maahanmuuttopolitiikka, linjasi Keravan Vasemmistoliitto kevätkokouksessaan. Jatka lukemista ”Keravan Vasemmistoliitto: Metropolihallintoa tarvitaan”