Vasemmisto valtuustossa: Selvästi kestävämpi budjetti Keravalle

Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Juhani Lohikoski näkee, että kaupungin ensi vuoden talousarvio on selvästi kestävämpi ja oikeudenmukaisempi kuin kuluvan vuoden. Samalla hän on tyytyväinen, että Vasemmiston esitykset kuntalaisten arjen parantamiseksi muun muassa vahvistamalla varhaiskasvatusta, nuorisotyötä sekä oppilashuoltoa huomioitiin talousarvioon.


”Saamme vahvistusta kasvatuksen ja opetuksen tukeen. Kouluvalmentajien jatko varmistettiin ja erityisopettajia palkataan lisään. Varhaiskasvatuksen puolella tulee lisää alueellisia sijaisia. Erittäin tärkeää oli myös se, että nyt lähdetään kaupunkitasolla rakentamaan nuoriso-ohjelmaa, jossa kartoitetaan tilatarpeet, työntekijäresurssit ja toimivan etsivän nuorisotyön mallit”, Lohikoski toteaa tyytyväisenä.

Alla Juhani Lohikosken ryhmäpuheenvuoro:

Alla pitämäni Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro illan valtuustossa.

Viime vuodet ovat olleet kaikkea muuta kuin helposti ennustettavia. Viime vuoden syksynä ajattelimme, että koronakriisi olisi helpottamassa, mutta kaikkea muuta. Tuli omikron ja tartuntakäyrät lähtivät jyrkkään nousuun.

Helmikuussa Venäjä aloitti barbaarisen sotansa Ukrainaa vastaan. Me toivomme, että sota saadaan päätettyä mahdollisimman nopeasti ja Venäjä pakotetaan vetäytymään Ukrainasta.

Sota muutti valtavasti maailmanpolitiikan tilannetta, vauhditti inflaatiota ja syvensi energiakriisiä. Kaikki tämä heijastuu epävarmuutena ennustaa tulevaisuutta ja luo huolta kaupunkilaisten parissa.

Tällaisina hetkinä on tärkeää, että tarjoamme tukea ja turvaa keravalaisille ja uusille keravalaisille, joita on tullut Ukrainastakin. Meidän tehtävämme on varmistaa, ettei korona- ja energiakriisi aiheuta kasvavaa eriarvoisuutta ja pystymme purkamaan koulutusvajetta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksynyt viime vuoden budjettiesitystä ja siihen liittynyttä sopeutuslistaa. Meidän mielestämme esitys ei ollut taloudellisesti kestävä ja se uhkasi kasvattaa eriarvoisuutta keskellä koronakriisiä.

Kuluneen vuoden aikana olemme nähneet, että arviomme oli oikea. Niin kasvatus- ja opetuslautakunta kuin sosiaali- ja terveyslautakunta ovat tehneet merkittäviä lisätalousarvioesityksiä.

Kummankin kohdalla kyse on ollut rahoituksen riittämättömyydestä lakisääteisen toiminnan järjestämiseen puhumattakaan, että olisimme pystyneet vastaamaan vahvemmin kriisin aikana syntyneeseen hoitovelkaan ja koulutusvajeeseen.

Kesäkuussa kaupunginhallitus päätti talousarvion raamit vuodelle 2023. Meidän mielestämme raamit olivat liian tiukat. Olimme tyytyväisiä, että kasvatus- ja opetuslautakunta esitti merkittävää lisäystä raamin päälle, jotta lakisääteinen toiminta pystytään järjestämään kestävällä tavalla. Syksyn aikana varmistui kaupungissa laajempi ymmärrys kasvatuksen ja opetuksen budjetin kasvattamisesta ja kaupunginjohtajan tekemässä talousarvioesityksessä mentiin merkittävästi eteenpäin. Se oli hyvä pohja talousneuvotteluille.

Keravan Vasemmistoliiton talousarviotavoitteissa oli vahvistaa kasvun ja oppimisen tukea.

Esitimme, että Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen omia kiertäviä sijaisia lisätään niin, että jokaiselle päiväkodille riittää sijaisia. Näin tarvitaan vähemmän selkeästi kalliimpia vuokrasijaisia. Omat sijaiset ovat lapsilla tutumpia turvallisia aikuisia, ja tämä on kaupungille taloudellisesti kestävämpää.

Haluamme vahvistaa nuorten hyvinvointia.

Esitimme, että kaupungissamme käynnistetään nuoriso-ohjelma, jossa mietitään toimivat tila- ja työntekijäratkaisut nuorisotyöhön. Ohjelmaa lähdetään rakentamaan ensi vuoden alussa ja tarvittaviin panostuksiin palataan sen jälkeen.

Vaikka suuri osa nuorista voi yhä paremmin, on pienellä osalla kasautuvaa ongelmallisuutta, joka on näkynyt muun muassa nuorisoväkivaltana. Kaupungissa tehdään jo paljon moniammatillista työtä ongelmien ratkaisemiseksi kouluissa, nuorisotoimessa ja lastensuojelussa. Lisäksi näemme tärkeäksi etsivän nuorisotyön vahvistamisen. Tässä yksi toimivaksi koettu malli on ollut Aseman lapsien Walkers -toiminta, joka tuo valmennetut vapaaehtoiset ja turvalliset aikuiset kaduille vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Tämä toimintatapa on hyvä kartoittaa myös Keravalla.

Sompiossa, Kurkelassa ja Keravanjoella kouluvalmentajat tekevät todella tärkeää työtä yläkouluissa kuunnellen ja kohdaten nuoria. He auttavat ryhmäyttämisessä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa ollen helposti lähestyttäviä aikuisia ja helpottaen myös opettajien työtaakkaa.

Halusimme varmistaa kouluvalmentajien jatkon syksyn 2023 osalta, kun hankerahoitus päättyy tähän kevääseen. Esitimme niin ikään, että heidän vaikuttavuuttaan lisättäisiin rekrytoimalla nykyisten lisäksi jokaiseen yläkouluun yhdet kouluvalmentajat enemmän. Uskomme, että tällä pystyttäisin tukemaan yhä vahvemmin nuoria ja vähentämään eriarvoisuutta. Ensimmäinen ehdotuksemme toteutuu ja toiseen palataan nuoriso-ohjelman jälkeen.

Pidimme myös tärkeänä, että erityisopettajien määrää. Olemme eri hankkeiden kautta palkanneet heitä suuren määrän, mutta koska hankkeiden jatko on aina epävarmaa, niin on aivan oikein lisätä omia erityisopettajia, kun erityisopetuksen tarve on ollut kasvussa

Täällä on jo useammassa puheenvuorossa mainittu merkittävä muutos palvelurakenteessamme, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät aluetasolle. Meille on kerrottu, että toimintojen pitäisi jatkua vähintään samalla tasolla. Vähempään emme voi tyytyä, koska uudistuksen tavoite on parantaa kansalaisten saamia palveluita. Tämän puolesta ovat sitoutuneet myös vasemmistoliittolaiset aluevaltuutetut toimimaan.

Näemme tärkeäksi, että Kerava on aktiivinen vaikuttaja hyvinvointialueen suuntaan kaikissa mahdollisissa verkostoissa ja teemme kunnalle jäävää hyvinvointi- ja terveystyötä riittävillä resursseilla.

Ensi vuoden talousarviomme on rakennettu selkeästi kestävämmälle pohjalle kuin vuosi sitten ja siksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa sen hyväksymistä.

Haluan nostaa kuitenkin vielä huomiona esiin sen, että Vasemmistoliitto näkee tärkeäksi, että kaupungin tulopuoleen palataan ensi syksynä. Nyt esityksen vuosien 2024 ja 2025 taloussuunnitelmiin kirjattu ratkaisu ei ole kestävä ja luo pohjaa strategian mukaiselle. Meidän on löydettävä vahvempi talouspohja, jotta voimme tarjota keravalaisille laadukkaat peruspalvelut.

Kiitos kaikille ryhmille yhteistyöstä neuvotteluissa ja samalla haluan toivottaa kaikille erinomaista joulun aikaa ja parempaa ensi vuotta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *